Lillholmsjö

Skog och jakt i Lillholmsjö
Areal: 64 ha
Kommun: Krokom
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 525 000 SEK
Anbudsdag: 2/10 2023
Belägen vid sjön Gysen med 40 ha skogsmark, stuga på en liten ö och jakt i viltvårdsområde på 2 400 ha.

Vackert belägen skogsfastighet med enklare fritidshus och tillgång till jakt på 2 400 ha! Fastigheten är belägen vid och angränsar till sjön Gysen i Lillholmsjö, Krokoms kommun. Skogsmark med övervägande andel tillväxtskog och egen stuga på mindre ö vilket ger ett mycket trevligt rekreationsvärde som lämpligen nyttjas sommartid och vid höstens jakter. Fastigheten har en totalt areal om 64 ha varav 40 ha produktiv skogsmark. Dess totala virkesförråd är 3 494 m³sk varav 1 778 m³sk är G1 skog och 1 215 m³sk är S2 skog. Jakt i viltvårdsområde som omfattar ca 2 400 ha.

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Lillholmsjö

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2022 av Folke Lindblom, Pf Planer. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 40 ha och har ett virkesförråd om 3 494 m³sk varav 1 778 m³sk är G1 skog och 1 215 m³sk är S2 skog. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4,2 m³sk per ha. Fastigheten är grandominerad (53 %) följt av tall (28 %) och löv (19 %).

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, fornlämningar m.m.

Det finns idag fornminnen registrerade på fastigheten, både husgrunder samt skyttevärn. För mer info kontakta fastighetsmäklaren. Utöver de finns inga områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt registrerade. (Källa: SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår i Lillholmsjö viltvårdsområde. Viltvårdsområdet omfattar ca 2 400 ha. Småviltsjakten bedrivs som enskild jakt på hela arealen och älgjakten bedrivs såsom gemensamhetsjakt i jaktlag. Ägare till fastigheten har rätt till del i Viltvårdsområdet enligt gällande stadgar.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2024-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Byggnader

Trevligt enklare fritidshus vackert beläget på ”Åkerholmen” som är en ö i sjön Gysen. Stugan som är uppförd i trä i ett plan, håller enklare standard och är inredd med 2 rok. Plåttak och kopplade tvåglasfönster. Storstuga med matplats och sovrum med loftsäng. Trevlig veranda med vacker utsikt över den omgivande sjön. Tillhörande enklare förrådsbyggnad.

Planlösning:
Storstuga, mindre kök inrett med kyl/frys och elspis samt sovrum.

Uppvärmning
Direktverkande el från elradiatorer.

Vatten och avlopp
Sommarvatten från sjön med egen pump. Utedass.

Rättsförhållande

Fastighet

Krokom Holmsjö 1:67 mfl

Ägare

Carl Millreus 1/2
Thomas Andersson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 40,0 ha
Myr/kärr/mosse 21,1 ha
Inägomark 2,3 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 64,3 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Det finns tre inteckningar på fastigheterna med en total summa om 520 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Krokom kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier