Limbo

Liten gård med jord och skog mellan Falun och Rättvik
Areal: 3 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Gård
Prisidé: 850 000 SEK
Anbudsdag: 3/6 2020
Visning:
22/5 kl 16:00
Gård med vackert läge på höjden i Limbo. Till gården hör jord och lite skog för vedfångst, totalt ca 3,3 ha varav ca 2 ha inäga.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Falun
Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bilder (32)

Foto: Mona Geprägs

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Uppfört i 1½ plan på stengrund. Regelstomme klädd med stående panel och tegeltak. Kopplade 2-glas fönster. Uppvärmning via eldstäder alt. direktverkande el.
Enskilt vatten och enskilt avlopp.
Taxerad bostadsyta 55 m² samt 20 m² biutrymme.
Bottenvåning kallfarstu, kök med vedspis och sovrum med kamin, wc med handfat.
Övre plan oisolerad trapphall, kallvindsutrymme, isolerat sovrum med kamin.

Gammelstugan

Timrad parstuga på stengrund med tegeltak och enkelglasfönster.
BV Farstu, storstuga, kammare och förvaringsutrymme
ÖP Oinrett öppet kallvindsutrymme.

Energideklaration

Ingen energideklaration finns och kommer ej heller att upprättas med avseende på byggnadernas standard och avsaknad av uppvärmning.

Driftskostnader

Inga driftskostnader för hushåll såsom uppvärmning, el, sophämtning, vatten och avlopp m m. finns att redovisa då fastigheten är och har varit obebodd.

Ekonomibyggnader

Ladugård och stall i vinkel

Byggnad i timmer och lösvirke med tegeltak.
Byggnaden inrymmer gamla ladugården som är utriven, loge/verkstad med brädgolv och loft över, slipverkstad. Stall med höloft och loge för förvaring.

Timmerlada

Byggnad i timmer med tegeltak och brädgolv.

Vedbod

Timrad byggnad med plåttak och vidbyggt skjul, brädgolv.

Längan

Sammanbyggt uthus delvis i timmer och delvis i lösvirke under plåttak.
Timrad loge med brädgolv, brädklädd loge med brädgolv i två sektioner, traktorgarage med grusat underlag.

Garage

Enkel byggnad med brädklädd regelkonstruktion. Grusat underlag. El finns draget till byggnaden.

Övriga byggnader

Hönshus
Liten timrad byggnad med plåttak.

Smedja
Timrad byggnad med jordgolv och tegeltak.

Rökbastu
Timrad med plåttak.

Jordkällare

I stort sett alla byggnader är i gott skick för sin ålder, de är skötta och taken är omsedda.

Skog och mark

Åker och beten

Till fastigheten hör enligt uppmätning på fastighetskartan ca 2 ha inägomark. Marken ligger i direkt anslutning till gården. Marken slås årligen.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt uppmätning på fastighetskarta ca 1 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet är uppskattat till ca 140 m³sk,
Skogen är olikåldrig och består av gran, tall och löv.

Natur och kultur

Fastigheten berörs enligt Se Sverige inte av några nyckelbiotoper, områden med höga naturvärden eller fornlämningar.

Jakt

Fastigheten ingår i Gopa jaktlags marker. Ansökan om att bilda viltvårdsområde är under handläggning. Areal ca 1 700 ha. Gemensam älgjakt på hela området och småviltjakt på egen mark för närvarande. Älgtilldelningen 2019 är 3+3. Kontaktperson: Peter Beck, 070 307 2118

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt utmarkerade. Någon ytterligare uppmärkning av gränserna kommer ej att utföras.

Rättsförhållande

Fastighet

Falun Limbo 3:2 del av

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 1,0 ha
Impediment 0,2 ha
Inägomark 2,0 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 3,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2017. Del av Falun Limbo 3:2. Taxeringsvärdet är beräknat.

Inteckningar

Fastigheten har två penninginteckningar, 163 100 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person pga glesbygdsområde. Den som sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger behöver inte ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning