Liminkajärvi

Egen jakt
Areal: 427 ha
Kommun: Pajala
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 950 000 SEK
Anbudsdag: 19/9 2023
Lättillgänglig skogsmark om 303,6 ha i ett skifte . Gård i avskilt läge samt goda jaktmöjligheter.

Här får du 415 ha i ett skifte med ett väl utbyggt vägnät endast 10 minuter från närmsta sågverk. Skogligt omfattar fastighetens produktiva skogsmark 303,6 ha och virkesförrådet har uppskattats till 24 963 m3sk. Stor del av skogsinnehavet utgörs av växtliga skogar i åldern 50-80 år och över 90 år finns det 7 871 m3sk. Utöver detta får du en gård med avskilt läge bebyggd med äldre bostadshus och förrådsbyggnad. Byggnaderna är i behov av renovering men fungerar alldeles utmärkt som rast-och jaktkoja. Förrådet kan tjänstgöra som slaktbod samt förvaring av fordon och redskap. Jakten ingår idag i en älgjaktslicens om totalt 1 785 ha där fastigheten ingår med 427 ha.

Kontakta Areal

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Liminkajärvi

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Fastigheten är bebyggd med bostadshus i 1 ½ plan med källare. Byggnaden har trästomme med träfasad och plåttak. Byggnaden är inte ansluten till elnätet. Det finns en grävd vatten brun och ett enklare avlopp. Dessa är dock inte använda de senaste 15-20 åren. Bygganden är i behov av renovering men fungerar bra som rast-och jaktkoja.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Äldre ladugårdsbyggnad med trästomme, träfasad och plåttak.

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken omfattar 303,6 ha och virkesförrådet uppgår till 24 963 m3sk. Trädslagsfördelningen är 54% tall, 18% gran och 28% löv. Medelboniteten uppgår till 3,0 m3sk.

Jakt

Fastigheten ingår i älgjaktslicensen Limingojärvi med en registrerad areal om 1 785 ha. Deras tilldelning i år är åtta vuxna älgar och åtta kalvar. Köparen disponerar jakten fritt på fastigheten från den 1 januari 2024.

Rättsförhållande

Fastighet

Pajala Liminkajärvi 6:30

Ägare

Leif Randeblad 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 427,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 303,6 ha
Impediment 109,4 ha
Väg och kraftledning 5,7 ha
Övrigmark 11,9 ha
Summa: 430,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 757 000 kr
Skogsimpediment 212 000 kr
Tomtmark 5 000 kr
Summa: 2 974 000 kr

Inteckningar

Det finns två inteckningar om totalt 975 000 kr i fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person bosatt sedan 12 månader inom Pajala kommun. Vid förvärv av juridisk person krävs förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Norrbotten

Södra Smedjegatan 5A
972 35   Luleå
Alla objekt från Norrbotten

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Fastighetsmäklare

Helen Engström
Helen Engström
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-293 11 45

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier