Lindefallet

Välarronderad och lättillgänglig skogsfastighet om ca 53,8 ha i ett skifte. Virkesförråd om ca 8 500 skogskubikmeter.
Areal: 53 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 100 000 SEK
Obebyggd skogsfastighet belägen strax väster om Lindefallet i Hudiksvalls kommun. Marken ligger väl samlad i ett lättillgängligt skifte. Större delen av skogsmarken består av medelålders och äldre skog. Virkesförrådet uppskattas till ca 8 500 m³sk. Fastigheten ingår i Lindefallets viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Göran Sigvardsson under juni 2018. Skogsbruksplanen har därefter justerats med 2 års tillväxt. Arealen produktiv skogsmark uppgår till ca 51,2 ha och ligger väl samlad med närhet till väg. Virkesförrådet bedöms uppgå till 8 477 m³sk vilket ger medelförråd om 166 m³sk/ha. Ca 4 250 m³sk befinner sig i huggningsklasserna S1 och S2 skog. Medelboniteten är beräknad till 5,7 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 48 %, gran 44 % samt löv 8 %. För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskartor.

Jakt

Med fastigheten följer rätt till jakt i Lindefallets viltvårdsområde som omfattar ca 3 500 ha jaktmark. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten bedrivs gemensamt och organiseras i älgjaktlag. Jakträtten är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen.

Vägar

Fastigheten har del i gemensamhetsanläggning för väg, Hudiksvall Bölan GA:3 som förvaltas av Västra Bölans samfällighetsförening.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Bölan 9:28

Ägare

Gun Aaltio 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 52,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 51,2 ha
Myr/kärr/mosse 2,3 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 53,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2020-09-30
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Fastighetsmäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning