Lindknappane

Skogsfastighet Fröskog
Areal: 8 ha
Kommun: Åmål
Objektstyp: Skog
Prisidé: 450 000 SEK
Anbudsdag: 6/10 2023
Belägen vid Hultsjön med ca 4 ha produktiv skogsmark. Jakträtt.

Mindre skogsfastighet vid Hultsjön om ca 8 ha varav 4 ha produktiv skogsmark.

Kontakta Areal

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare

Lindknappane

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder

Visa alla 27 bilder
Visa alla 27 bilder

Foto: Hans Littorin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår enligt fastighetsregistret till ca 4 ha. Enligt fastighetsregistret är resterande mark övrig mark 2 ha och betesmark 2 ha. Skogsbruksplan saknas. Virkesförrådet uppskattas till 550 m³sk .

Jakt

Jakträtt följer fastigheten och är enskild.

Rättsförhållande

Fastighet

Åmål Lindknappane 1:2

Ägare

Ronny Andersson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 7,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 4,0 ha
Betesmark 2,0 ha
Övrigmark 2,0 ha
Summa: 8,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 16 000 kr
Skogsmark 359 000 kr
Summa: 375 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte är bosatt inom kommunens glesbygdsområde. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Åmål

Västra Bangatan 8
662 34   Åmål
Alla objekt från Åmål

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Lindknappane & vill bli kontaktad

Mäklaren för Lindknappane kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier