Linsell

Vackert belägen vid Ljusnan. Enklare jaktstuga. 1 860 m³sk. Jakt i JVO på 12 400 ha.
Areal: 29 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 725 000 SEK
Anbudsdag: 8/11 2021
Mycket trevlig ungskogsfastighet fint belägen i Linsell, ca 26 km nordväst om Sveg på vägen mot Hede. Fastigheten som är bebyggd med enklare jaktstuga är naturskönt belägen angränsande till Ljusnan och ca 35-40 km till Lofsdalens eller Vemdalens alpina fjälldestinationer. Total areal om ca 31 ha, varav ca 28 ha produktiv skogsmark. Åldersklassfördelning visar på övervägande tillväxtskog i åldrarna 10-40 år, men finns även äldre slutavverkningsmogen skog. Totalt virkesförråd om 1 860 m³sk, varav 1 256 m³sk är S1 skog. Fastigheten ingår i Linsell jaktvårdsområde som omfattar en areal om ca 12 400 ha.

Fastigheten har flera positiva fördelar för den skogs, jakt och naturintresserade som söker hanterbar fastighet utan alltför stort ekonomiskt åtagande bla;

- goda jaktmöjligheter på stor areal inom Linsell jaktvårdsområde, ca 12 400 ha
- fin kapitalplacering med mycket växande skog
- goda rekreationsmöjligheter både med möjlighet till arbetsinsatser i den egna skogen och utifrån fastighetens närhet till både Vemdalens och Lofsdalens alpina fjällanläggningar, med allt som där erbjuds
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Bilder (11)

Foto: Thomas Persson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fin fastighet med övervägande tillväxtskog, men även äldre skog som medger viss direktavkastning inom närtid. Klassisk Härjedalsfastighet, där tallen är klart dominerande. Fina drivningsförhållanden både utifrån markförhållande och vägnätet.

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2014 av Lars Andersson, Skogsstyrelsen. Denna har tillväxtuppräknats och korrigerats efter utförda åtgärder t.o.m dags datum. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 28 ha och har ett virkesförråd om 1 860 m³sk varav 1 256 m³sk är S1 skog. Skogsbruksplanen visar på arealmässig dominans av tillväxtskog i åldrarna 10-40 år. Dock finns viss del avverkningsmogen skog (1 256 m3sk). Trädslagsblandning med kraftig talldominans (95 %), vilket är karaktäristiskt för området.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Naturvärden, forn och kulturminnen

På fastigheten finns idag inga nyckelbiotoper, forn, och eller kulturminnen registrerade på fastigheten. (Källa SeSverige).

Jakt

Fastigheten ingår i Linsell jaktvårdsområde som omfattar en areal om ca 12 400 ha. Ägare till fastigheten har rätt till del i jaktvårdsområdet enligt gällande stadgar.

Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt med arealkrav om 300 ha för full köttlott.

Småviltsjakten bedrivs på hela arealen.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2022-07-01, om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

För frågor gällande jakt, arealkrav odyligt vänligen kontakta ordförande i jaktvårdsföreningen, Sven Mattsson, tel 070-238 93 40.

Jaktstuga

Enklare stuga som nyttjats som jaktstuga. Byggnaden är uppförd i delvis timmer med plåttak på plintgrund. Fönster av typ enkelglas. Öppen spis. Byggnaden håller väldigt enkel standard och är i behov av renovering för bevarande.

Fiske

Fastigheten ingår i Linsell-Ransjö fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Linsell 5:25

Ägare

Ingrid Ameck 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 29,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 28,0 ha
Impediment 2,4 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 30,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 893 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa: 897 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Jag är intresserad av fastigheten Linsell och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning