Ljungdalen

Anrik gård med fjällen bakom knuten. 148 ha är produktiv skogsmark. Jakt och fiske.
Areal: 284 ha
Kommun: Berg
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 000 000 SEK
Anbudsdag: 4/10 2021
Visning:
18/9 kl 13:00
Visning av fastigheten sker lördag den 18 september kl 13:00. Anmälan skall ske till ansvarig fastighetsmäklare, tel 070-290 60 58, alt [email protected]
Möjlighet att förvärva större skogsfastighet med boende i natursköna Ljungdalen, där fjällvärlden ligger strax runt knuten! Fastigheten utgörs av äldre gård med byggnader i centrala Ljungdalen, skogsskifte söder om byn, samt markområde vid Skärvagsvallen. Total areal om ca 283 ha. Brukningscentrum med dess byggnader ligger högt och fint beläget i byn, och i direkt närhet till skidbacken. Byggnader i form av större timmerstomme med stor potential, tillhörande lillstuga om 1 rok som invändigt håller hög standard samt enklare ekonomibyggnader. Total areal om 283,5 ha, varav 148 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om 13 102 m³sk, varav 12 554 är äldre än 120 år.

Fastigheten erbjuder:
-mycket goda möjligheter till jakt och fiske i naturskönt område med klassiska fjälltoppar inom räckhåll. Fastigheten ingår idag i jaktlag som förfogar över ca 3 400 ha
-möjlighet att forma sitt boende i natursköna Ljungdalen
-arealer med både skog, fjällmark, och ev viss framtida exploatering
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video (1)

Bilder (20)

Foto: Morgan Grip

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stora bostadshuset

Stort timrat bostadshus med plåttak och murad grund. Byggnaden är troligen uppförd i början på 1900 tal i 1½ plan, med jordkällare under del av huset. Byggnaden är ej beboelig utan är under renovering och utgörs idag av en timmerstomme med tak och grund. På entréplan har nya fönster och altandörr monterats in samt har betongplatta förberedd med golvvärme gjutits. Vidare har vissa innerväggar samt mellanbjälklag monterats. Boarea 130 m², arealuppgift enligt fastighetstaxeringen.

Lillstuga

Sportstuga på gården förmodligen fd bagarstuga el liknande. Stugan är totalrenoverad invändigt och håller fin standard, och är uppförd i trä med plåttak på murad grund. Inrett med 1rok, hall och badrum. Fönster av typ kopplade tvåglas. Fasad av stående träpanel. Uppvärmning via direktverkande el. Boarea 45 m², arealuppgift enligt fastighetstaxeringen.

Planlösning
Entréplan med hall, kök, vardagsrum/sovrum och badrum.

Kök utrustat med kyl/frys, elspis, diskmaskin och diskbänk i plåt.

Badrum med kakel och klinker i vägg och golv. Utrustat med duschhörna med glasparti, wc och tvättställ.

Planlösning
Entréplan med hall, kök, vardagsrum/sovrum och badrum.

Kök utrustat med kyl/frys, elspis, diskmaskin och diskbänk i plåt.

Badrum med kakel och klinker i vägg och golv. Utrustat med duschhörna med glasparti, wc och tvättställ.

Uppvärmning
Uppvärmning via direktverkande el.


Kommunalt vatten
Eget avlopp.

Energideklaration
Energideklaration saknas.

Ekonomibyggnader

Fjös

Äldre ladugårdsbyggnad. Byggnaden är uppförd i trä (delvis timmer) med stående träpanel, på grund av natursten. Plåttak och fönster av typ enkelglas. Inrett med fd djurdel samt förrådsutrymmen. Loge på hela övre plan. Byggnaden är i behov av renovering för bevarande.

Vagnsförråd

Byggnaden uppförd i trä med tak av plåt.

Garage/Förråd

Byggnaden är uppförd i trä med plåttak och är inredd med enkelbilsgarage samt förrådsdel. Byggnaden håller mycket enkel standard.

Lada

Finns även en ytterligare äldre trälada med plåttak. Byggnaden är i dåligt skick och kräver omfattande renovering för bevarande.

Driftskostnader

Driftskostnader totalt ca xx xxx kr. Driftskostnaderna grundar sig på tidigare ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad juli 2021 av MB Forest, Manne Bäckman 070-530 77 65. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 148,8 ha och har ett virkesförråd om 13 102 m³sk. Övervägande andel gran men även tall och björk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder förutom återväxtkontroll. Köparen övertar ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper, forn och kulturlämningar

Det finns idag inga områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper, övriga fornminnen eller dylikt, registrerade på fastigheten (Källa: Sesverige).

Jakt

Fastigheten ingår idag i Gruvlia jaktlag som förfogar över ca 3 400 ha. Jaktlaget har 17 st deltagare och årlig tilldelning brukar vanligtvis ligga runt 6 stora och fri kalv.

Ny ägare får själv ansöka om ev inträde i befintligt jaktlag alternativt registrera marken för enskild jakt.

Småviltjakten bedrivs på den egna fastigheten.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2022-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten ingår i Ljungdalens fiskevårdsområde.

Byggnad på ofri grund

På fastigheten finns en jaktstuga som ägs av jaktlaget och således ej ingår i denna försäljning. Stugan är belägen på det östra skiftet, strax norr om ”Kattugelknallen”. Muntlig överenskommelse finns med jaktlaget, gällande rätt att ha stugan på platsen. För mer information gällande detta vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Vägar

Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggning GA:1 (Skärvagsvallens vägförening) och gemensamhetsanläggning GA:2.

Rättsförhållande

Fastighet

Berg Ljungdalen 8:7

Ägare

Jan Segersten 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 284,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 148,8 ha
Impediment 35,3 ha
Inägomark 2,1 ha
Väg och kraftledning 1,5 ha
Övrigmark 93,3 ha
Summa: 281,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 2 000 kr
Skogsmark 1 147 000 kr
Skogsimpediment 241 000 kr
Tomtmark 85 000 kr
Ekonomibyggnader 6 000 kr
Bostadsbyggnader 402 000 kr
Summa: 1 883 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommun. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Jag är intresserad av fastigheten Ljungdalen och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning