Kröjs

Hälsingegård i Kårböle med två bostadshus och generösa utrymmen. Jordvärme.
Areal: 37 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Gård
Prisidé: 975 000 SEK
Klassisk hälsingegård med två bostadshus och generösa utrymmen förutom en stor uppsättning byggnader bevarade. Kröjs erbjuder ett gediget boende i Sveriges geografiska mittpunkt och goda möjligheter att bedriva djurhållnings i mindre skala kombinerat med skogsbruk samt rika möjligheter till jakt och fiske.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (26)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Med sitt läge efter landsvägen har Kröjs tidigare bland annat fungerat som gästgiveri och skjutshåll där man kunde byta häst.

Mangårdsbyggnaden är uppförd i två plan med källare under del av huset. Stommen består av liggande timmer. Takbeklädnaden är av plåt. Delvis murad grund. Byggnadsarea (byggnadens area på marken) är ca 150 m². Byggnaden är gedigen och väl underhållen om än inte renoverad invändigt på senare tid.

Källaren innehåller pannrum, tvättstuga samt matkällare. Bottenvåningen innehåller hall, kök, badrum, sal samt två rum. Kylskåp saknas idag i köket. Övervåningen inrymmer hall och sex rum. Vinden är oinredd.

Västpågården

Flygelbyggnad till mangårdsbyggnaden. Huset är uppfört i liggande timmer i 1 3/4 plan.

Takbeklädnaden är av plåt. Byggnadens byggnadsarea är 105 m² varav bostaden består av ca 60 m² samt ekonomibyggnaden består av ca 45 m².

Bostaden helrenoverades på 80/90 talet och innehåller kök, hall, rum samt badrum på nedre våningen. Övervåningen består av hall samt två sovrum. Uppvärmning med direktverkande el. Kommunalt vatten och avlopp.

Byggnadens ekonomidel inrymmer förutom vagnslider mm även ett rejält utedass.

Ekonomibyggnader

Ladugård

I byggnaden finns förutom ett äldre kostall även stall, bakstuga mm.

Byggnaden är uppförd i timmer med fasad av panel. Grunden är av stenstolpar och takbeklädnad av tegel. Byggnadsarean är ca 215 m². Byggnaden innehåller utrymmen lämpliga för djurhållning. Hel loge på övervåningen.

Farstall

Tidigare sk. farstall där resande kunde stalla in sin häst eller byta till en utvilad. Byggnaden uppförd i timmer. Grund av sten och takbeklädnad av plåt. Byggnadsarea ca 50 m².

Vedbod

Byggnad uppförd i trä. Takbeklädnad av plåt. Grund av sten. Byggnadsarea ca 30 m².

Smedja

Byggnad uppförd i trä. Takbeklädnad av plåt. Grund av sten. Byggnadsarea ca 35 m².

Ängslador

Äldre lador under plåttak.

Härbre

Härbre i timmer.

Skog och mark

Jordbruksmark

Består av drygt 3 ha öppen mark vid och i närheten av brukningscentrum. Marken är hävdad.

Skogsmark

Skogsmarken består i huvudsak av ett skifte vid Skansberget strax öster om Kårböle.

Huvuddelen av skogen är skog i tillväxtålder. Den produktiva skogsmarkarealen är ca 19 ha varav omkring 4 ha brandskadades 2018 och skall återbeskogas. Beskrivningen är upprättad i juni 2017 av Love Persson, Areal och har justerats för tillväxt samt för branden 2018. Enligt beskrivningen uppgår virkesförrådet till 994 m³sk. Medelboniteten är bedömd till 4,9 m³sk/ha/år. Se vidare i bifogad skogsbeskrivning.

Skogsbrand
Sommaren 2018 brandskadades avdelning 112 och 114 samt till viss del avdelning 111. Viss brandpåverkan skedde även i det reservat som ligger på fastigheten. Skadan är under utredning och kommer att hanteras i köpekontraktet.

Nyckelbiotoper/Reservat

Avdelning 113 är i skogsbeskrivningen upptagen som hänsynsmark och ingår i Jonasesmyrans naturreservat. De sydligaste delarna av skogsskiftet ligger i anslutning till Ängraåns Natura 2000 område/naturreservat.

Jakt

Fastigheten ingår i Kårböle viltvårdsområde vilket omfattar ca 8 700 ha.

Kontaktperson är ordförande Rickard Åhlund, tel 070-527 24 82.

Fiske

Fisket i Kårböle by är oskiftat och ingår till största delen i fiskevårdsområde.

Inom fiskevårdsområdets område finns möjlighet till fiske av bland annat harr, röding och sik förutom Put and Take-fiske med bland annat regnbåge.

Rättsförhållande

Fastighet

LJUSDAL KÅRBÖLE 2:82

Ägare

Paul Ronnie Kyeyunes konkursbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 37,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 19,1 ha
Impediment 7,0 ha
Inägomark 3,3 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 3,9 ha
Summa: 33,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 688 000 kr
Skogsimpediment 12 000 kr
Åkermark 21 000 kr
Betesmark 8 000 kr
Tomtmark 40 000 kr
Bostadsbyggnader 235 000 kr
Ekonomibyggnader 31 000 kr
Summa: 1 035 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 1 400 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Senast inkomna fastigheter till försäljning