Skytesberget

Växtliga marker
Areal: 46 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 100 000 SEK
Anbudsdag: 3/10 2022
Här erbjuds ca 44 ha skogsmark med god bonitet och som domineras av yngre och medelålders skogar. Jakt i viltvårdsområde.

Obebyggd skogsfastighet belägen ca 1,5 mil väster om Färila i nordvästra Hälsingland. Fastigheten har för området god bonitet och skogarna är huvudsakligen yngre och medelålders. Virkesförrådet har beräknats till ca 5 100 m³sk och det befintliga vägnätet skapar bra åtkomst till fastigheten. Jakt bedrivs inom ett viltvårdsområde om ca 4 100 ha.

Kontakta Areal

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Skytesberget

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder

Visa alla 16 bilder
Visa alla 16 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Robert Bergström 2017 och som har tillväxtberäknats för åren 2018-2022 och justerats för utförda åtgärder av Jan Andersson på Holmen Skog. Enligt planen omfattar fastigheten 44,3 ha produktiv skogsmark och dess bonitet är beräknad till 5,8 m³sk/ha. Virkesförrådet anges till 5 112 m³sk, vilket motsvarar 115 m³sk/ha, och utgörs till 61% av tal, 33% gran och 6% löv. Skogen återfinns huvudsakligen i åldersklasserna 0-49 år och är mellan dessa relativt jämnt fördelade.

För vidare information, se bifogad skogsbruksplan.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Svedja-Håvra viltvårdsområde, som omfattar ca 4 100 ha. Kontaktperson är Magnus Hansson, jaktledare och kassör, som nås på telefon: 070-577 49 63.

Fiske

Fisket i området administreras av Färila fiskevårdsområde. Se mer information på https://farilafiske.se.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Svedja 20:2

Ägare

Patric Hofréus 3/10
Rasmus Hofréus 1/10
Emma Hofréus 1/10
Ulrika Embretsén 1/4
Niclas Embretsén 1/4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 47,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Väg och kraftledning 0,4 ha
Skogsmark 44,3 ha
Skogsimpediment 1,9 ha
Summa: 46,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Summa: 2016000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Madelene Ångman-Schön
Madelene Ångman-Schön
Mäklarassistent
0651-688 57
072-531 57 80

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier