Ljusnäs

Skogsskifte från Klarälven till Ljusnan. Ca 13.000 m³sk på 84 hektar skogsmark.
Areal: 101 ha
Kommun: Torsby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 500 000 SEK
Anbudsdag: 19/11 2021
Areal i Karlstad har nöjet att förmedla 101 hektar mark beläget i Ljusnäs på västra sidan av Klarälven i höjd med Värnäs. 84 hektar produktiv skogsmark med i huvudsak medelålders skog då skogen växer som mest. Fastigheten består av ett långsmalt skifte från Klarälven i öster till ån Ljusnan i väster. Virkesförrådet är bedömt till cirka 13 000 m³sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (13)

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad av Henrik Ynger under 2019. Inför försäljningen har skogsbruksplanen skrivits fram med genomförda åtgärder och tillväxt t.o.m. 2021 års tillväxtsäsong. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 84,2 ha och det totala virkesförrådet till 12 778 m³sk eller 152 m³sk/ha. Tall är det dominerade trädslaget med 51 procent av virkesvolymen. 37 procent av virkesförrådet är gran och tolv procent är löv. Medelboniteten uppgår till 5,5 m³sk/år och hektar. Tyngdpunkten av arealen ligger i huggningsklass G1 med 43 hektar och cirka 6 900 m³sk. Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till 2942 m³sk fördelat på 1376 m³sk gallring och 1566 m³sk slutavverkning.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till en ny ägare på tillträdesdagen.
Fastigheten ingår i Ljusnäs viltvårdsområde som omfattar ca 10 500 hektar. I viltvårdsområdet bedrivs jakt på både småvilt och älg. Viltvårdsområdet är uppdelat i fyra olika sektioner/jaktlag där denna fastighet tillhör Ljusnäs jaktlag vilket omfattar cirka 3600 hektar.

Det är möjligt att upplåta jakträtt vidare med en plats i jaktlaget per 100 hektar mark.

Fiske

Andel i fiskesamfälligheten Torsby Ljusnäs FS:2. Ändamål: Fiske inom hemmanet däri del av Värsjön.

Övrigt

Fastigheten är under avstyckning. Tillträde sker först när fastighetsbildningen är klar.

Rättsförhållande

Fastighet

Torsby Ljusnäs 1:100 del av

Ägare

John Andersson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 84,2 ha
Skogsimpediment 16,9 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 101,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet). Försäljningen avser område av fastighet. Därför finns inget fastställt taxeringsvärde att presentera.

Inteckningar

Avstyckningen kommer göras inteckningsfri. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras. Fastigheten ligger i både glesbygds- och omarronderingsområde, vilket gör att förvärvstillstånd krävs av alla kategorier av köpare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Ljusnäs och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning