Såld

Loberget

Loberget
Areal: 21 ha
Kommun: Karlshamn
Objektstyp: Gård
  • Denna fastighet är såld
Blekingegård med anor från 1500-talet i ett rikt kultur och naturlandskap.

Gården Loberget 1:5 är ett stycke Blekingskt kulturarv av byggnader och mark i norra delen av Karlshamn kommun. Fastigheten ligger i ett rikt kulturlandskap med stenmurar, stenrösen och en rik naturmiljö av hagmarkskog av ek och övrig lövskog samt inägomark. Gårdscentrat ligger i ett lugnt enskilt läge med egen infart till de kulturhistoriska gårdsbyggnaderna. Fastigheten riktar sig främst till den natur och kulturintresserade intressenten som ser möjligheter att fastigheten ligger i ett naturreservat.

Kontakta oss på Areal

Kontakta oss på Areal

Jag vill bli kontaktad

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier