Lokmyrvägen

Obebyggd skogsfastighet med högt virkesförråd längs Lokmyrvägen.
Areal: 22 ha
Kommun: Leksand
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 500 000 SEK
Anbudsdag: 11/8 2021
Virkesrikt längs Lokmyrvägen. Skogsfastigheten består av ett område angränsande mot skogsbilväg och är obebyggd. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 20,8 hektar. Fastigheten har ett högt virkesförråd och domineras av trädslaget tall. Belägen inom Djura vvo.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Leksand
Stationsgatan 4
793 30   Leksand
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten ligger lätt åtkomlig efter skogsbilväg. Över fastighetens skogsmark finns en skogsbruksplan upprättad av Mellanskog i februari år 2020. Ingen ajourföring eller tillväxtberäkning har utförts. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 20,8 hektar med ett bedömt virkesförråd om 4 494 m³sk. Den årliga tillväxten uppskattas till 134 m³sk. Av det totala virkesförrådet finns dryga 1 500 m³sk i huggningsklass S2. Fastighetens medelbonitet beräknas till 4,7 m³sk per hektar och år.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Djura vvo, vilket är ca 6 300 hektar stort.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Leksand-Insjöns fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Leksand Hedby 30:2

Ägare

Hans Erik Jobs 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 22,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 20,8 ha
Impediment 1,7 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 22,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 10 000 kr
Skogsmark 1 377 000 kr
Summa: 1 387 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning