Budgivning pågår!

Lönnberget

Dags att inflationssäkra?
Areal: 218 ha
Kommun: Smedjebacken
Objektstyp: Skog
Prisidé: 18 000 000 SEK
Anbudsdag: 23/11 2023
Skogsfastighet i ett skifte med skog på tillväxt!

Budgivning

Budgivare 1 23 000 000 SEK 2023-11-29   kl. 13:04
Budgivare 4 22 750 000 SEK 2023-11-29   kl. 12:29
Budgivare 1 22 500 000 SEK 2023-11-29   kl. 12:28
Budgivare 4 22 250 000 SEK 2023-11-29   kl. 11:44
Budgivare 1 22 000 000 SEK 2023-11-29   kl. 09:57
Budgivare 4 21 750 000 SEK 2023-11-28   kl. 14:55
Budgivare 1 21 500 000 SEK 2023-11-28   kl. 14:45
Budgivare 4 21 250 000 SEK 2023-11-28   kl. 13:30
Budgivare 1 21 000 000 SEK 2023-11-28   kl. 12:55
Budgivare 4 20 500 000 SEK 2023-11-28   kl. 12:11
Budgivare 1 20 000 000 SEK 2023-11-28   kl. 10:13
Budgivare 3 19 500 000 SEK 2023-11-27   kl. 17:57
Budgivare 4 19 400 000 SEK 2023-11-27   kl. 17:42
Budgivare 4 9 400 000 SEK 2023-11-27   kl. 17:29
Budgivare 3 19 300 000 SEK 2023-11-27   kl. 17:14
Budgivare 4 19 100 000 SEK 2023-11-27   kl. 11:37
Budgivare 1 19 000 000 SEK 2023-11-27   kl. 10:40
Budgivare 2 18 000 000 SEK 2023-11-27   kl. 09:02
Budgivare 3 17 500 000 SEK 2023-11-23   kl. 09:29
Budgivare 2 15 000 000 SEK 2023-11-22   kl. 13:06
Budgivare 1 17 500 000 SEK 2023-11-22   kl. 10:00

Areal har nöjet att bjuda ut en välskött fastighet i ett skifte med bra vägnät och skog på tillväxt.

Kontakta Areal

Fredrik Luhr

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Lönnberget

Fredrik Luhr

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Bilder

Visa alla 9 bilder
Visa alla 9 bilder

Foto: Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

I fastighetens norra del finns en äldre inäga om ca 0,3 hektar. Se skogskarta norr om avdelning 253. Inägan är inte brukad i modern tid och det finns inga stödrätter kopplade till marken.

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades 2020 av DSK Skog AB. Planen har korrigerats för utförda åtgärder och därefter skrivits fram med teoretisk tillväxt i planprogrammet PC Skog.

En vanlig fördom är att skogarna i Dalarna är dåligt arronderade och alltid består av ett antal långsmala skiften. Lönnberget bevisar motsatsen! Fastigheten ligger samlad i ett skifte med bra vägar. Skogarna är välskötta och står på tillväxt. Fastigheten domineras av gallringsskogar där den löpande tillväxten är hög och en ny ägare har möjligheten att påverka vilken skog man vill ha i framtiden.

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 207,2 hektar och virkesförrådet är uppskattat till
34 929 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 169 m³sk/ha. Medelboniteten bedöms till 7,0 m³sk/ha och år för fastigheten och tillväxten under 2024 bedöms till hela 1 540 m³sk. Trädslagsfördelningen är enligt skogsbruksplanen 48 % tall, 25 % gran, 3% contorta, 2 % björk och resterande övrigt löv. Fastigheten domineras av yngre till medelålders skog med tyngdpunkten kring 45-åriga skogar där den löpande tillväxten är mycket hög.

För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan.

Biotopskydd

På fastigheten finns ett biotopskydd från 2006. Marken är således inlöst och får ej brukas. Området består av en våtmark ner mot Hötjärnen i fastighetens nordöstra del.

Jakt

Lönnberget har med sina naturgivna förutsättningar fina möjligheter att leverera spännande jaktupplevelser. Vilttillgången utgörs främst av älg, rådjur och småvilt.

Fastigheten ingår i Söderbärke Västra älgskötselområde vilket omfattar en areal om cirka 10 000 ha.

För närvarande är jakträtten upplåten till Vanbergets jaktklubb.

Ny ägare får, om så önskas, ansöka om medlemskap i Vanbergets jaktklubb när nya medlemmar ska väljas in. För mer information maila ansvarig mäklare.

Notera att jakttorn och övriga jaktliga installationer tillhör nuvarande jakträttsinnehavare och medföljer inte fastighetsköpet.

Rättsförhållande

Fastighet

Smedjebacken Billsjön 2:43

Ägare

Kerstin Liljekvist 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 219,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 207,2 ha
Myr/kärr/mosse 3,0 ha
Övrigmark 4,5 ha
Väg och kraftledning 3,0 ha
Inägomark 0,3 ha
Övrigmark 0,4 ha
Vatten 0,2 ha
Summa: 218,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2023. Skogsmark 10 275 000 kr Skogsimpediment 5 000 kr Summa 10 280 000 kr

Inteckningar

Fastigheten är samintecknad med ett antal fastigheter. På tillträdesdagen kommer fastigheten ha en penninginteckning om 10 000 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Falun

Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-995 75 35

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier