Löräng

Gård i norra Hälsingland. Traditionellt jordbruk med bostadshus och ekonomibyggnader samt åker, betesmark och skog.
Areal: 38 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 980 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2021
Visning:
12/6 kl 14:00
Anmälan skall göras innan till mäklaren. Besiktning av mark sker på egen hand och vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.
Här erbjuds en gård om ca 38 ha belägen strax söder om Järvsö, med vacker vy över öppen betesmark, Järvsö klack och älven Ljusnan. Gårdscentrum med bostadshus och ekonomibyggnader omges av fastighetens inägor och skogsmark. Gården har varit obebodd sedan millennieskiftet och såväl interiör som exteriör renovering erfordras. Med fastigheten följer möjlighet till jakt i två viltvårdsområden. I Järvsö ca 6 km bort finns förskola och skola årskurs 1–9, hälsocentral, affärer, restauranger och caféer, mack m.m. Därtill inbjuder bygden till goda möjligheter för ett aktivt friluftsliv året om som t.ex. längd- och utförsåkning, vandringsleder och cykling.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (21)

Foto: Jonas Persson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Bostadshuset är beläget i den nordvästra delen av fastigheten med fin utsikt över omgivningarna. Byggnaden är uppförd på källargrund och har en stomme av timmer klädd med träpanel. Sadeltaket är klätt med tvåkupigt lertegel. Fönster av typen tvåglas. Byggnaden består av två våningar med en källare under hela huset. Interiören präglas av 80-tal och huset har varit obebott sedan millennieskiftet. Omfattande renoveringsbehov föreligger.

Bostadens nedre plan rymmer en hall, sovrum, skolsal med murstock, vardagsrum med kakelugn och stort ljusinsläpp, mindre badrum med wc, handfat och dusch samt ett kök. Köket har äldre köksstommar och luckor samt ett skafferi. Det finns diskmaskin, spis/ugn och kyl. Därtill finns en vedspis. Ett trapprum i sovrummet på nedre våningen leder upp till övervåningen där det finns en hall, tre rum, varav ett innehar murstock, och tre alkover. Bostadshuset är sammanbyggt med ekonomibyggnaderna och både övre och nedre plan medger tillgång till dessa.

Källaren, som nås via en trappa från nedre plan, består av förvaringsrum, matkällare och värmecentral/pannrum.

Uppvärmning genom vattenburet radiatorsystem. Det finns sedan tidigare en flispanna vilken är konverterad från oljepanna. Eldstäderna har inte nyttjats under många år och för nuvarande råder eldningsförbud. Vatten gemensamt med andra fastigheter. Vattenprov saknas. Enskild avloppsanläggning, ålder och utförande okänt. Bredband via fiber.

Energideklaration

Då fastigheten inte bebotts sedan millennieskiftet kommer ingen energideklaration upprättas av säljaren.

Driftskostnader

Uppgifter om driftskostnader saknas.

Ekonomibyggnader

Ladugård och loge

På nedre plan avskiljer en grovingång med dusch bostadshuset med ladugården och logen. Ladugården är uppförd på stengrund med tegel- och träfasad och tak klätt med tvåkupigt lertegel. bottenplan plan rymmer grishus, hönshus, mjölkrum och ligghall samt vedbod. Logen vilar på stengrund och timmerstomme med träfasad och tak klätt med tvåkupigt lertegel. Den har funktionerat som sädesmagasin och hötork. Såväl ladugård som loge har omfattande renoveringsbehov.

Övrig

Garage och vävstuga

Väster om bostadshuset finns garage med carport och vävstuga m.m. med separata ingångar. Stående träpanel och tak klätt med tvåkupigt lertegel. Byggnader har renoveringsbehov.

Skog och mark

Åker och betesmark

Enligt bifogad skogsbruksplan uppgår arealen inägomark till 24,1 ha. Av detta utgör ca 13,8 ha åkermark fördelad på fem med varandra närbelägna områden. Betesmarken utgör 10,3 ha och är huvudsakligen belägen på den nordöstra sidan om järnvägen.

Inägomarken brukas av arrendator och är upplåten genomskriftligt arrendeavtal. Avtalet löper i 5-års perioder där innevarande period löper ut 31/3 2023. Ny ägare till försäljningsobjektet kan därför disponera marken tidigast från och med 1/4 2023. Stödrätter återgår till jordägaren vid arrendets upphörande.

Skogsmark

Skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 10,1 ha och har ett beräknat virkesförråd på 570 m³. Drygt halva arealen, avdelning 6, har tidigare varit betesmark men sedan betet upphörde har marken självföryngrats med i huvudsak löv som enligt planen nu är ca 6 år.

Planläggaren har föreslagit att 2,2 ha, beläget vid älven Ljusnan respektive riksvägen, brukas utifrån naturvårdens och landskapsbildens främsta.

Se bifogad skogsbruksplan för ytterligare information.

Jakt

Försäljningsobjektet är beläget inom två viltvårdsområden, Öjebergets VVO respektive Sörby VVO Öjebergets VVO omfattar totalt ca 3 300 ha och kontaktperson är Per Persson, jaktledare och sekreterare. Per nås för frågor på mobil: 070-341 66 93. Sörby VVO har en total areal om ca 5 500 ha och kontaktperson är Ingvar Karlsson, kassör. Ingvar nås på mobil 07-654 93 21.

Fiske

Fisket i området förvaltas av Järvsö FVO. Se deras hemsida för närmare information, https://jarvsofvo.se/.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Löräng 1:36, omr av

Ägare

Jan Perssons Db 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 10,1 ha
Inägomark 24,1 ha
Övrigmark 4,0 ha
Summa: 38,2 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningsobjektet utgör del av fastighet saknas eget åsatt taxeringsvärde.

Inteckningar

Inga penninginteckningar kommer att beröra försäljningsobjektet.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Jonas Persson
Skogsmästare
0651-688 59
076-105 21 32

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning