Såld

Lösskaberget

Växtlig skogsfastighet
Areal: 134 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
  • Denna fastighet är såld
Obebyggd skogsfastighet i ett skifte om ca 121 hektar produktiv skogsmark i Hamnäs.

Obebyggd skogsfastighet belägen Hamnäs i Söderhamn kommun. Fastigheten består av ett markområden om totalt 134,0 hektar mark varav 121,0 hektar produktiv skogsmark beläget vid Lösskaberget. Virkesförrådet uppskattas till ca 18 600 m³sk vilket ger medelförråd om 154 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 5,8 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växtkraftiga yngre och medelålders gallringsskogar men har även ca 3 000 skogskubikmeter slutavverkningsbar skog. Fastigheten ligger inom Hamnäs Strand Bodarna Kallbäck jaktlags jaktmarker.

Kontakta oss på Areal

Kontakta oss på Areal

Jag vill bli kontaktad

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier