Lundby Frälsegård

1800-talsgård i toppskick. Poolområde och ekonomibyggnader med generösa ytor.
Areal: 2 ha
Kommun: Vadstena
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 300 000 SEK
Anbudsdag: 2/6 2020
Visning:
14/5 2020
Kontakta ansvarig mäklare för tidsbokning.
16/5 2020
Kontakta ansvarig mäklare för tidsbokning.
Lundby Frälsegård är en fantastiskt vacker gård som under senare år genomgått en pietetsfull renovering med stor hänsyn tagen till gårdens tidstypiska 1800-tals attribut. Mangårdsbyggnaden uppfördes 1895 och flankeras av två flyglar varav den södra utgör nyrenoverad bostad och den norra rymmer gäststuga, gym, garage m.m. Efter renovering av Mangårdsbyggnaden byggdes en oas på baksidan med inglasad veranda i sydvästläge som vetter mot stort trädäck och poolområde med uppvärmd saltvattenpool med romersk trappa, spatunna, utedusch och lusthus, allt omgärdat av lummig välskött trädgård med fruktträd och jordkällare med vin- och matkällare.

Utöver bostadsbebyggelsen finns vidare på gården en större vinkelbyggd loge med garage och uppställningsytor, murad byggnad med häststall och 6 boxar samt uppvärmd sadelkammare och snickarverkstad. I skydd av den vinkelbyggda logen finns en tennisbana alternativt paddock med grusbeläggning. Till gården hör totalt ca 2 ha mark vilken förutom trädgård och park utgör stängslad åkermark och rasthagar. Samtliga uppvärmda utrymmen på gården inklusive pool och spatunna värms upp mycket kostnadseffektivt.

Lundby Frälsegård håller ett genomgående synnerligen gott skick där renoveringar är gjorda med kvalitetsmaterial och med stor omsorg för och bevarande av gårdens vackra 1800-tals attribut.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vadstena
Storgatan 34
592 30   Vadstena
Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-520 88 91

Bilder (35)

Foto: Johan Westman, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden på Lundby Frälsegård uppfördes 1895 i 1 1/2 plan med timmerstomme och träfasad under sadeltak med yttertak i betongtegel och vackra skorstenar i koppar. Byggnaden vilar på en torpargrund med naturstensfot. Fönster är av kopplad 2-glastyp och uppvärmning sker via kulvert och vattenburet system från gasbrännare alternativt jordvärmepump belägna i flygeln. Nedre plan har genomgående golvvärme och övre plan radiatorer. På gården har man med gott resultat borrat efter gas varmed samtliga uppvärmda utrymmen på gården inklusive pool och spatunna kan värmas utan löpande driftskostnad. Vatten tas från egen grävd brunn eller från egen borrad brunn och avlopp sker till 3-kammbrunn med infiltration. Fiberbredband finns indraget i mangårdsbyggnaden och även centraldammsugare med centralenhet belägen i flygeln.

Enligt fastighetstaxeringen uppgår boytan till 174 m2. Nedre plan rymmer större entréhall med Ekebergsmarmorgolv och platsbyggd garderob, kök med inredning från 1999 med bänkar i Ekebergsmarmor och fungerande gjutjärnsspis, matplats med massivt trägolv, större sal och sällskapsrum båda med med massiva trägolv och kakelugnar samt stort kaklat badrum med wc, dusch, badkar och tvätt. Övre plan rymmer stor möblerbar hall med öppen takhöjd till nock, massivt trägolv och kamin. Från hallen nås balkong om 30 m2 med vacker utsikt över slättlandskapet och Vättern. Övre plan rymmer vidare wc, tre sovrum varav ett större med kakelugn.

Från matrummet på nedre plan nås inglasad veranda om 30 m2 som vetter ut mot stort trädäck om 200 m2 med pool, 10 x 5 m, och romersk trappa, spatunna och utedusch. Poolen är en uppvärmd saltvattenpool och system för rening m.m. är beläget i flygeln. Intill trädäcket finns ett trevligt lusthus uppfört i trä.

Mangårdsbyggnaden genomgick en omfattande totalrenovering både interiört och exteriört under 1998-1999 då även byggnaden tilläggsisolerades interiört. Hela renoveringen är gjord med stor omsorg i val av material och bevarande och skapande av tidstypiska attribut från 1800-talet med trägolv, kakelugnar, snickarglädje, dörrar m.m. Byggnaden håller idag en synnerligen god standard både interiört och exteriört. Mangårdsbyggnaden omgärdas av lummig trädgård och park med fruktträd och flankeras av två flyglar.

Södra flygeln, bostadsflygel

Byggnaden har genomgått en smakfull interiör och exteriör renovering under 2018 och utgör numera helårsbostad. Byggnaden är uppförd i 1 ½ plan med timrad stomme och träfasad med locklist under sadeltak med yttertak i betongtegel. Byggnaden är tilläggsisolerad exteriört och har 3-glas isolerfönster. Flygeln vilar numera på en gjuten platta med vattenburen golvvärme. Uppvärmning, vatten och avlopp är gemensam med mangårdsbyggnaden. Även denna byggnad har centraldammsugare. Boytan uppgår till ca 100 m2 på nedre plan. Byggnaden rymmer på nedre plan entréhall, kök med renoverad inredning med 1960-tals utseende och marmorbänkar av Ekebergsmarmor, matrum, vardagsrum med kakelugn, badrum med wc och dusch samt separat tvättstuga. Övre plan rymmer sovrum med walk in closet samt öppen spång med räcken över till en sällskapsyta med fungerande gjutjärnsspis. Mot söder finns en separat utgång där det i trädgården finns en mysig berså.

Flygeln är mycket smakfullt renoverad med synlig timmerstomme interiört och många bevarade och nyskapade attribut från 1800-talet. Flygeln är i dagsläget uthyrd till en varmhyra om 6 500 kr/mån.

Norra flygeln

Byggnad uppförd med timrad stomme och stående träfasad med locklist under sadeltak med yttertak i betongtegel. Byggnaden är renoverad och rymmer isolerat pannrum med plats för gasbrännare, reningsverk för pool, jordvärmepump m.m. På gården har man borrat efter gas och tillgången är i dagsläget god. Samtliga av gårdens uppvärmda ytor inkl. pool och spatunna förses med värme från detta kostnadseffektiva system. Utöver pannrummet rymmer nedre plan förrådsbod och bilgarage med gjutet golv och fjärrstyrd port. Övre plan rymmer isolerat och uppvärmt utrymme som kan nyttjas som gäststuga, gym m.m. Här finns även oisolerat förrådsutrymme.

Jordkällare, tennisbana m.m.

I trädgården finns även en renoverad jordkällare vilken rymmer vinkällare med avfuktning och värmereglering samt separat matkällare. I skydd av den vinkelbyggda logen finns en tennisbana alternativt paddock med grusbeläggning.

Energideklaration m.m.

Det finns en nyupprättad energideklaration över fastighetens bostadsbyggnation. Det finns även en upprättad överlåtelsebesiktning över fastighetens bostadsbyggnation. Energideklarationen och besiktningsprotokoll erhålles från fastighetsmäklaren.

Driftskostnader

Uppvärmning 1 000 kr (avser el till gasuppvärmning)
Hushållsel 10 800 kr
Renhållning 2 414 kr
Vatten och avlopp 1 000 kr (avser slamtömning, enskilt vatten)
Gårdsförsäkring 10 500 kr (Gårdsförsäkring, Säker Gård LF)
Sotning 1 200 kr
Summa 26 914 kr

Angivna driftskostnader är bedömda efter nuvarande ägares förbrukning och användning varmed kostnaderna för en ny ägare kan variera beroende på användning och antal i hushållet. Angiven försäkringskostnad avser hela gården, Lundby Frälsegård är i dagsläget ansluten till Länsförsäkringars ”Säker Gård” koncept.

Ekonomibyggnader

Loge, garage m.m.

Större vinkelbyggd ekonomibyggnad med timrad f.d. djurdel och loge med plankstomme under sadeltak med yttertak i eternit. Numera rymmer den timrade delen två isolerade bilgarage med fjärrstyrda portar och gjutet golv samt förrådsutrymmen i tidigare djurstall. Över den timrade delen finns skulle och loft för förvaring. Logen, vilken mäter ca 10 x 40 m, är avburen och har två större portar på vardera gaveln samt grusat golv. Halva logen nyttjas för uthyrning av uppställningsytor.

Häststall och verkstad

Byggnad uppförd med murad stomme och putsad fasad under sadeltak med yttertak i eternit. Den södra delen av byggnaden rymmer isolerad och uppvärmt utrymme med gjutet golv som nyttjas som snickarverkstad. I byggnaden finns även häststall med plats för 6 boxar och uppvärmd sadelkammare. Vatten finns draget i byggnaden och i anslutning till stallet finns gjuten platta med murade väggar för gödselhantering.

Skog och mark

Åker- och betesmark

På Lundby finns ca 0,7 ha åkermark i ett skifte. Marken är stängslad och har fungerat som hagmark. Vidare finns ca 0,12 ha intill parken som är stängslat och fungerar som rasthage. Inga EU-stöd söks för marken varmed heller inga stödrätter ingår i överlåtelsen.

Övrigt

Gården har med anledning av gastillgången mycket låga löpande kostnader för uppvärmning i dagsläget. Tillgången på gas har historiskt varit god men kan inte garanteras i framtiden.

Rättsförhållande

Fastighet

Vadstena Lundby 3:2

Ägare

Johan Bramstedt 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 1,9475

Taxeringsvärde

Typkod 220 (småhusenhet). För mer information se prospekt.

Inteckningar

Fastigheten berörs av 5 penninginteckningar om totalt 2 200 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för varken fysisk person eller juridisk person (exempelvis aktiebolag).
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Jag är intresserad av fastigheten Lundby Frälsegård och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning