Lunnamossen

Lunnamossen
Areal: 6,5 ha
Kommun: Växjö
Objektstyp: Åker
Anbudsdag: 20/10 2023

Möjlighet att förvärva ett område av Växjö Tävelsås 1:2. Området utgör ca 6,5 ha och ligger väl samlat i ett skifte.

Området utgörs av åkermark, en större damm samt kantzoner med skog. Stora möjligheter som tillskottsmark i jordbrukverksamhet, med tillgång till egen vattenreserv, eller som rekreationsmark med jakt och utsikt över vacker vattenspegel.

Fastigheten säljs genom anbudsförfarande. Sista anbudsdag 2023-10-20.

Kontakta Areal

Carl Westling

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Lunnamossen

Carl Westling

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Bilder

Visa alla 17 bilder
Visa alla 17 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skog

Enligt skogsbruksplanen från februari 2021 (Södra) så uppgår arealen skogsmark till 0,8 ha med ett virkesförråd om 113 m³sk. Tillväxt för 2021, 2022, 2023 tillkommer. Virkesförrådet domineras enligt planen av löv.

Jordbruksmark

Välsamlad jordbruksmark som omfattas av åkermark där jordbruket senare år bedrivits extensivt och ekologiskt.
Enligt SAM-internet så finns följande block:
- 6293 441 1554, Åkermark, permanent gräsmark, 0,90 ha
- 6293 441 1668, Åkermark, permanent gräsmark, 0,94 ha
- 6293 441 0754, Åkermark, permanent gräsmark, 0,94 ha
- 6293 441 0768, Åkermark, permanent gräsmark, 1,04 ha
Summa blockareal: 3,82 ha

Arealen inägomark enligt skogsbruksplanen är 4,5 ha.

Vattendamm

En stor och trevlig vattendamm belägen på lugnt läge. En bra tillgång för den som är intresserad av djurhållning, bevattning, jakt och fiske.

Enligt skogsbruksplanen så uppgår vattenytan till 1,2 ha.

Vattendammen är resultatet av en tidigare sand/grustäkt.

Lantmäteriförrättning

Området utgör del av fastigheten Växjö Tävelsås 1:2.

Överlåtelsen sker genom att Området via fastighetsreglering överförs till annan, av Köparen ägd, fastighet.

Med förvärvet förenade kostnader för fastighetsreglering (Lantmäteriets förrättningskostnader) åvilar Köparen, likaså kostnader för ev. uttag av nya penninginteckningar/ pantbrev (stämpelskatt och expeditionsavgift) i samband med förvärvet.

För vidare information om fastighetsbildning och möjlighet till fastighetsreglering är du välkommen att kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Växjö Tävelsås 1:2, skifte 3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Åkermark 4,5 ha
Skogsmark 0,6 ha
Vatten 1,2 ha
Summa: 6,3 ha

Taxeringsvärde

Inteckningar

För mer information se prospekt
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Växjö

Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Alla objekt från Växjö

Ansvarig mäklare

Carl Westling
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Fastighetsmäklare

Ulf Brogren
Ulf Brogren
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Lunnamossen & vill bli kontaktad

Mäklaren för Lunnamossen kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier