Lustigkulla 1:2

Skogsfastighet med högt virkesförråd.
Areal: 89 ha
Kommun: Robertsfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 250 000 SEK
Fastigheten är belägen i byn Lustigkulla, ca 5 km nordväst om Bygdeå och ca 50 km norr om Umeå.
Fastigheten består av ett skifte. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 89 ha varav ca 71 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 10 000 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 3,7 m3sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är 85 % tall,
13 % gran och 2 % löv. Fastigheten har bra arrondering med tyngdpunkten på medelålders- och äldre skog vilket gör den årliga tillväxten mycket bra. Tillgängligheten är mycket bra tack vare ett bra vägnät. Fastigheten har mantal.

Som ägare till fastigheten har man jakträtt. Fastigheten ingår i dagsläget i Västervik / Högfors jaktklubb. En ny ägare har möjlighet att ansöka om medlemsskap.

I närområdet finns fina fiskevatten, såväl insjöar som strömmande vatten.

Intresseanmälan görs till Fastighetsmäklare Fredrik Norlin, [email protected] / 070-229 60 74, senast 30/6 - 2021.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Umeå
Kaserngatan 3
903 47   Umeå
Per Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Bilder (30)

Foto: Areal / Umeå

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Maskinhall med förbehåll

På fastigheten finns en maskinhall. Säljaren förbehåller sig nyttjanderätten på denna.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad av Norra Skog. Inventeringsdatum: 2020-09-15. Fastigheten består av ett skifte. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 89 ha varav ca 71 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 10 000 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 3,7 m3sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är 85 % tall,
13 % gran och 2 % löv. Fastigheten har bra arrondering med tyngdpunkten på medelålders- och äldre skog vilket gör den årliga tillväxten mycket bra. Tillgängligheten är mycket bra tack vare en välunderhållen skogsbilväg.

Åker & betesmark

På fastigheten finns enligt skogsbruksplanen 0,6 ha inäga / åker.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper (Källa: SeSverige - Metria).

Mantal

7/128

Skogsbilväg

Fastigheten har mycket bra tillgänglighet tack vare ett bra vägnät. Fastigheten har del i; Åkulla ga:4, Gullmark ga:1 samt Gullmark ga:2. Vidare finns en mycket fin genomgående skogsbilväg som delas med närliggade fastighetsägare. Samtliga vägar medför kostnad endast vid behov av underhåll.

Jakt

Som ägare till fastigheten har man jakträtt. Fastigheten ingår i dagsläget i Västervik / Högfors jaktklubb. En ny ägare har möjlighet att ansöka om medlemsskap.

Fiske

I närområdet finns fina fiskevatten, såväl insjöar som strömmande vatten.

Rättsförhållande

Fastighet

ROBERTSFORS LUSTIGKULLA 1:2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 88,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 14 000 kr
Skogsmark 2 146 000 kr
Skogsimpediment 35 000 kr
Summa: 2 195 000 kr
Se prospekt

Försäljningssätt

Se prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Förordnad god man

Göran Ek
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-647 01 06

Jag är intresserad av fastigheten Lustigkulla 1:2 och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning