Mangskog

Salungen
Areal: 23 ha
Kommun: Arvika
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 200 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2024
Välskött och lättillgänglig skogsfastighet med god arrondering.

I det böljande landskapet vid Salungen utbjudes en välskött och lättillgänglig skogsfastighet med god arrondering. Skogstillståndet består till större del av ung/-medelåldersskog som växer på bördiga marker. Fastighetens totala areal uppgår till 24 hektar med ett bedömt virkesförråd om ca 2 300 m³sk, motsvarande 107 m³sk/ha.

På fastigheten finns en manskapsbod/huggarvagn med tillhörande förrådsbyggnader.

Kontakta Areal

Gustav Thorvall

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Mangskog

Gustav Thorvall

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070 634 77 69

Bilder

Visa alla 29 bilder
Visa alla 29 bilder

Foto: Gustav Thorvall, Areal.

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Manskapsbod/huggarkoja

Manskapsboden är beklädd med stående träpanel med plåttak, belägen på plintar och stödben. Byggnadsytan bedöms uppgå till ca 20 m². Manskapsboden är isolerad och består av två delar, sällskapsrum med pentry samt en sovrumsdel. Uppvärmning sker genom en braskamin. Manskapsboden följer fastigheten.

Förråd

Vid manskapsboden finns det två förrådsbyggnader samt ett utedass. Det större förrådet är beklätt med stående träpanel under ett plåttak beläget på plintar/stengrund. Byggnadsytorna bedöms till ca 10 m² respektive 5 m². I anslutning till det större förrådet finns en uteplats.

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens produktiva skogsmark uppgår till 22,1 hektar, samlat i ett block. Fastighetens bedömda virkesförråd är om 2 359 m³sk, vilket motsvarar ett genomsnitt om 107 m³sk per hektar. Medelboniteten uppgår till 7,5 m³sk per hektar och år. Trädslagsblandningen är tall 14 %, gran 76 % och löv 10 %.

Skogstillståndet utgörs till största del av ung och medelåldersskogar. Genom fastigheten löper en privat skogsbilväg som underlättar brukandet av skogen. För att ta del av mer information om skogstillståndet se den bifogade skogsbruksplanen. Skogsbruksplanen är upprättad i maj 2024 av Torgny Nygren och Martin Eriksson.

Nyckelbiotoper

Fastigheten har ingen registrerad nyckelbiotop.

Jakt

Fastigheten är inte beläget i något viltvårdsområde. Småviltsjakt och älgjakt bedrivs därav enskilt på fastigheten. Likaså ingår inte fastigheten i det angränsande älgskötselområdet och fastigheten tilldelas en kalv de fem första dagarna på älgjakten (8–12 oktober).

Kronhjortsjakt på icke-registrerad mark är det tillåtet att jaga årskalv mellan 16 augusti och 30 september samt mellan 1 oktober och 31 januari. Under perioden 16 augusti till 30 september är endast smyg- och vaktjakt tillåtet.

Fiske

Fastigheten ingår i Manskogsälvaras fvof.

Rättsförhållande

Fastighet

Arvika Slobyn 1:148

Ägare

Karl Gustaf Sirestam 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 21,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 22,1 ha
Skogsimpediment 0,2 ha
Övrigmark 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 22,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 724 000 kr
Summa: 724 000 kr

Inteckningar

Fastigheten har ett skriftligt pantbrev om 1 600 kr. Pantbrevet är under dödning. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i glesbygdsområde och förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte har varit mantalsskriven i glesbygdsområde i Arvika kommun under den senaste tolvmånadersperioden. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Gustav Thorvall
Gustav Thorvall
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070 634 77 69

Fastighetsmäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
0706386260

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Mangskog & vill bli kontaktad

Mäklaren för Mangskog kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier