Mångtjärnarna

Obebyggd skogsfastighet med 16 hektar produktiv skogsmark.
Areal: 33 ha
Kommun: Vansbro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 625 000 SEK
Anbudsdag: 13/12 2021
Väl arronderad och tillgänglig skogsfastighet belägen i byn Uppsälje mellan Dala-Järna och Vansbro. Den produktiva skogsmarken uppgår till cirka 16 hektar och är lätt åtkomlig från skogsbilväg. Virkesförrådet uppskattas till dryga 1 500 m³sk och består till 95 % av tallskogar i olika åldrar. I fastighetens bortre del finns här utöver den produktiva skogsmarken våtmarker med gräns mot Mångtjärnarna. Fastigheten är belägen inom Dala-Järna Östra jaktvårdsförening.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (17)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över skogsmarken finns en skogsbruksplan upprättad under år 2018 av Leif Johansson, Skogskonsult i Västerdalarna. Skogsbruksplanen har därefter ajourförts med hänsyn till återbeskogade kalmarker samt tillväxtberäknats med teoretisk tillväxt. Den produktiva skogsmarken är här lätt åtkomlig efter skogsbilväg, arealen är uppmätt till 16,3 hektar med ett bedömt virkesförråd om 1 568 m³sk. Virkesförrådet utgörs till 95 % av tall, 4 % gran samt 1 % löv. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4,8 m³sk per hektar och år.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade som berör området.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Dala-Järna Östra jaktvårdsförening som disponerar jakten på fastigheten, markägare kan ha möjlighet att lösa jaktkort och därmed nyttja hela jaktvårdsföreningens marker om ca 30 000 hektar.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Järna fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Vansbro Uppsälje 22:13

Ägare

Matz Hillgren 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 34,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 16,3 ha
Impediment 16,7 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 33,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 774 000 kr
Skogsimpediment 39 000 kr
Summa: 813 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd behövs för fysisk person som ej är bosatt inom Vansbro kommun, ansökan upprättas först efter ingånget köpekontrakt. Ansökningsavgiften är för närvarande 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning