Mansheden

Fastighet med 69,9 ha produktiv skogsmark och 2 ha åkermark. Jakt i VVO.
Areal: 80 ha
Kommun: Kalix
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 075 000 SEK
Anbudsdag: 2/10 2020
Skogsfastighet på bördiga skogsmarker i Mansheden med en produktiv skogsmarksareal om 69,9 ha och ett totalt virkesförråd om 3 809 m3sk. Jakten på Fastigheten ingår i Korpikå viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (22)

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Det finns 2 ha åkermark på Fastigheten, vilken brukas av lantbrukare i närområdet. Det finns inget skriftligt avtal för upplåtelsen.

Skogsmark

Enligt den nygjorda skogsbruksplanen upprättad av Stefan Drugge vid Töre skogsbruksservice omfattar den produktiva skogsmarksarealen 69,9 ha och virkesförrådet har uppskattats till 3 809 m3sk. Trädslagsfördelningen är 64% tall 25% gran och 11% löv. Medelboniteten är 4,0 m3sk ha/år. Avdelning 18 på skifte två kommer att markberedas av Stenvalls Trä. Kostnaden för detta betalas av Säljaren.

Jakt

Fastigheten ingår i Korpikå viltvårdsområde vilka jagar på ca 7 600 ha, deras tilldelning för 2020 är 13 vuxna älgar och 13 kalvar.

Förrådsbyggnad

Inventarierna som finns i förrådsbyggnaden på skifte ett följer inte med Fastigheten. Säljaren kommer att tömma förrådet senast 30 juni 2021.

Förvärsvtillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person bosatt i Kalix kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Rättsförhållande

Fastighet

Kalix Mansheden 1:5

Ägare

Hans Olsson 1/2
Sture Olsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 80,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 69,9 ha
Impediment 9,5 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 2,0 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 81,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 065 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Åkermark 17 000 kr
Summa: 1 088 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Mäklarassistent

Helen Engström
Ekonom
0920-970 70
070-293 11 45

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning