Marken

Charmig gård med fina möjligheter till djurhållning och verksamhet.
Areal: 13 ha
Kommun: Lerum
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 500 000 SEK
Anbudsdag: 30/8 2021
I det natursköna och vackra Kålkullaområdet ligger denna charmiga lantgård som omfattar en trevlig gårdsbildning och ca 13 hektar mark varav merparten är jordbruksmark. Gården med sitt bevarade gårdscentrum och äldre välhållna hus samt flertal ekonomibyggnader erbjuder fina möjligheter för den som vill bo på landet med möjlighet till djurhållning och odling men ändå närhet till staden. Gårdens strategiska läge erbjuder bra möjlighet till egen verksamhet med t ex gårdsförsäljning.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (30)

Foto: Mikael Axelsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Äldre bostadshus som är ursprungligen uppfört 1904. Bostaden har genomgått en större renovering samt tillbyggnad i början av 1990-talet. På senare tid har taket lagts om och huset har målats utvändigt. Bostadens byggnadsarea är ca 120 kvm och enligt uppgifter i fastighetstaxeringen är boytan 106 kvm och biytan 55 kvm.

På bottenvåning finns lantkök med vedspis, matsal/finrum med kakelugn, sovrum och TV-rum. På framsidan finns entré genom fin glasveranda och en ljus hall och i tillbyggd del finns grovkök och badrum. På övervåning finns en hall med utgång till balkong, ett inrett sovrum med äldre standard samt oinredd kallvind.

Uppvärmning sker genom direktverkande elelement samt genom vedspis i köket och tre kakelugnar varav kakelugn i TV-rum är inte brukbar för närvarande.
Det är eget vatten från djupborrad brunn med vattenfilter för järnhaltigt vatten. Det är äldre avlopp till trekammarbrunn. Avloppet är utdömt och får endast användas så länge nuvarande ägare bor kvar. Vid ägarbyte måste avloppet göras om. Fiber finns framdraget till gården men är inte inkopplat. Trädgården ger en vacker inramning och här finner man både sol och svalkande skugga under de stora vackra lövträden.

Energideklaration

Ingen energideklaration är upprättad och säljaren har för avsikt att i köpekontrakt avtala om att en sådan inte kommer att upprättas på säljarens bekostnad.

Driftskostnader

El: 25 000 kr, renhållning: 3 000 kr, slamsug: 1 000 kr, försäkring: 10 000 kr (inkluderar gårdens ekonomibyggnader mm). Total driftskostnad 39 000 kr/år eller ca 3 250 kr/månaden.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugård som är byggd i vinkel. De äldsta delarna är sannolikt från 1800-talet och ladugården byggdes ut på 1920-talet. Byggnaden inrymmer bland annat häststall, kostall, mjölkrum, hönshus och loge. Det är genomgående äldre inredning med många gamla detaljer och redskap från äldre tiders jordbruk.

Snickarbod

Närmast boningshuset ligger gamla snickarboden. Det är en äldre byggnad i trä med uppmurad grund och källare/förråd under del. Här finns snickarverkstad rejält med förrådsutrymmen.

Traktorgarage

Invid snickarboden finns ett enkelt traktorgarage från 60-talet som är byggt i trä och plåt med plats för traktor och redskap

Brygghus

På ängen norr om ladugården finns ett gammalt brygghus på ca 25 kvm. Det är en äldre träbyggnad med tak av enkupigt tegel.

Hönshus

En bit bortom brygghuset finns det gamla hönshuset på drygt 30 kvm.

Pumphus

I ett mindre pumphus finns pump och hydrofor samt anläggning för vattenrening.

Samtliga ekonomibyggnader är i behov av underhåll.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken bedöms till ca 8,5 hektar och ligger i ett samlat skifte med bra åtkomst och rejäla skiften som delas av mindre bäckar. För närvarande odlas vall på åkermarken. I södra delen i anslutning till skogsmarken på Öxneås finns ca 1,5 ha betesmark. Jordbruksmarken är muntligt upplåten för innevarande år. Ny ägare kan överta brukandet inför år 2022. Markägaren innehar stödrätter för åkermarken. Stödrätterna överlåts till ny ägare vid försäljningen men ersättning för 2021 behålls av säljaren.

Skogsmark

I södra änden av fastigheten finns skogsmarken som är en del av en skogbeklädd kulle som heter Öxneås. Skogen består av äldre blandskog med inslag av grova granar och vackra ädellövträd främst ek. Skogen omfattar ca 2,5 hektar och har en bedömd volym på ca 750 m3sk (enligt Skogsstyrelsens laserskanning). Skogen ger möjlighet till uttag av ved att elda med samt virke för husbehov.

Området är kuperat och omväxlande med frodig vegetation och inslag av ett stort antal lövträd vilket gör skogen till ett säkert tillhåll för fåglar och djur.

Naturvård

Skogen på Öxneås ingår i ett område som har registrerats som ett objekt (Ädellövskog) med höga naturvärden av Skogsstyrelsen.

Jakt

Fastigheten ligger i ett viltrikt område med goda viltbiotoper. Jakträtten är inte upplåten.

Rättsförhållande

Fastighet

Lerum Marken 1:2

Ägare

Margareta Ström Hansson 1/1

Areal

Enligt arealredovisning i kartprogrammet SeSverige har fastigheten en areal om 13,19 hektar. Enligt bedömning/uppmätning i ortofotokarta fördelas marken ungefärligt på: åkermark 8,5 ha, skogsmark 2,5 ha, betesmark 1,5 ha, övrig mark/tomt 0,6 ha.

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 705 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Tomtmark 1 150 000 kr
Ekonomibyggnader 456 000 kr
Bostadsbyggnader 1 908 000 kr
Summa: 4 222 000 kr

Inteckningar

I fastigheten är uttaget fyra penninginteckningar i form av datapantbrev om sammanlagt 890 000. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Marken och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning