Meåfors

Budgivning pågår!
Talldominerad skogsfastighet på ca 56 ha. Virkesförråd enligt skogsbruksplanen uppgår till 5 200 m³sk. Jakträtt på egen mark. Fastigheten är belägen på båda sidor Arksjön med möjlighet till fiske.
Areal: 56 ha
Kommun: Sollefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 000 000 SEK
Anbudsdag: 24/5 2022

Budgivning

Budgivare 1 2 000 000 SEK 2022-05-11 kl. 08:10
Talldominerad skogsfastighet på ca 56 ha. Virkesförråd enligt skogsbruksplanen uppgår till 5 200 m³sk med övervägande del medelålders skog. Jakträtt på egen mark. Fastigheten är belägen på båda sidor Arksjön med möjlighet till fiske.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sollefteå
Kungsgatan 7
881 30   Sollefteå
Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Bilder (16)

Foto: Daniel Höglund

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten Meåfors 1:18 är en skogsfastighet belägen i Ramsele-Edsele församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni månad år 2021 av High Coast Forestry i Sollefteå. Fastigheten består av fem skiften och är totalt på ca 56 ha.
Det totala virkesförrådet är ca 5 200 m³sk, med stor andel yngre och medelålders skog med bra tillväxt.


​Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 43 hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 204 m³sk per år. Åldersfördelningen har störst andel skog i huggningsklassen R2 och G1.
Boniteten ligger på 4,9 m³sk/ha med mest frisk mark med blåbär och lågörter som vanligaste markvegetationstyper som är tillgänglig​ för drivning under större delen av året.
Det dominerande trädslaget är tall som upptar 58 % av virkesförrådet, gran 24 % och löv 18 % enligt skogsbruksplanen.

Inägomark

Total areal inägomark är 3,7 ha enligt skogsbruksplanen. Del av åkermarken är muntligt upplåten till Tommy Wikner (telefon 070-672 05 33) som brukar ca 2 ha jordbruksmark och resterande del av åkermarken är upplåten till Tove Graeffe (telefon 070-266 50 06) som har bete på marken nedanför getgården samt har en fast gethage.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Fornlämningar

Det finns inga kända fornminnen på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten är oregistrerad för älgjakt. På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgkalvar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar. Källa https://www.lansstyrelsen.se.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 95 eller [email protected]

Äldre byggnader

På fastigheten finns två äldre byggnader i dåligt skick.

Vägar

​De skogsbilvägar som berör fastigheten har vägavgift på 2,50 kr /m³fub och kilometer vintertid och 5 kr /m³fub och kilometer sommartid, enligt uppgift från Olof Westin, SCA.

Rättsförhållande

Fastighet

Sollefteå Meåfors 1:18

Ägare

Ellinor Leijonhufvud 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 43,1 ha
Skogsimpediment 7,7 ha
Inägomark 3,7 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,5 ha
Vatten 0,5 ha
Summa: 55,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 862 000 kr
Summa: 1 862 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Kontaktperson

Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Jag är intresserad av fastigheten Meåfors och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning