Mellanvakern

Lättillgänglig och vackert belägen skog vid vatten och med fin åldersfördelning.
Areal: 27 ha
Kommun: Vansbro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 500 000 SEK
Anbudsdag: 11/11 2020
Nu finns möjlighet att förvärva en talldominerad skogsfastighet med fin åldersfördelning och vackra lägen vid sjö och tjärn och som dessutom är lätt att komma till. Den obebyggda fastigheten har en produktiv skogsmarksareal om ca 25 hektar med ett bedömt virkesförråd om 4 200 m³sk. Enskild jakt. Belägen efter väg ca 15 km söder om Vansbro.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (19)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten består av ett skifte och har inga byggnader. Tillgängligheten är god via bra vägnät som utgörs dels av allmän väg samt enskild väg. Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad. Skogsbruksplanen är upprättad av Mattias Mårts, Foran Forest AB i september 2020. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till 28,7 ha varav 25,6 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är bedömt till 4 287 m³sk och medelboniteten beräknas till ca 5,3 m³sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är 81 % tall, 17 % gran och 2 % löv. Fastigheten har en åldersfördelning med tonvikt på medelålders skog.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Jakt

Enskild jakt. Fastigheten ingår inte i någon större sammanslutning eller ingår i något älgskötselområde idag. Dock kan det finnas möjlighet att ansluta fastigheten till Dala-Järna Östra jaktvårdsförening. Kontaktperson är ordförande Göran Tilja, Dala-Järna.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Järna Fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Vansbro Mellanvakern 3:3

Ägare

Rune Larsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 27,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 25,6 ha
Impediment 2,4 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Summa: 28,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 214 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Summa: 1 220 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs, dock ej för fysisk person som är bosatt sedan 12 mån inom Vansbro kommun. Förvärvstillstånd söks hos Länsstyrelsen i Dalarnas län efter att köpekontrakt ingåtts. Ansökningsavgiften är 4 600 kr. Mäklaren hjälper till med ansökan.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning