Mellomgärde

Obebyggd skogsfastighet med bra tillväxt. Även avstyckad gård kan köpas.
Areal: 61 ha
Kommun: Varberg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 500 000 SEK
Anbudsdag: 21/10 2020
Mellomgärde är en välskött skogsfastighet belägen i de skogrika inre delarna av Varbergs kommun. Fastigheten är obebyggd och omfattar ca 61 ha varav ca 55 ha produktiv skogsmark samt ca 5 ha impediment och övrig mark. Merparten av marken ligger i ett samlat skifte med bra vägnät, därutöver finns ett utskifte på 3 ha med del i sjö (Kampesjön). I gräns med skogen i öster finns en mindre gård som senare skall säljas, vid intresse även för denna kontakta mäklaren för mer information.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (11)

Foto: Mikael Axelsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten har en välskött skog med genomgående bra drivningsförhållande. Det finns ett väl utbyggt skogsbilvägnät som ger bra åtkomst både vid skogsbrukande och jakt. Det finns en skogsbruksplan från Södra som upprättats i april 2018. Södra har i april 2020 uppdaterat skogsbruksplanen med utförda åtgärder och beräknad tillväxt. Idag bedöms virkesförrådet uppgå till drygt 9 200 m3sk med trädslagsfördelning bestående av gran 75%, tall 18%, samt löv 7%. Fastigheten har en medelbonitet på 8,3 m3sk/ha och år. Enligt skogsbruksplanen är den aktuella årliga löpande tillväxten ca 420 m3sk. Den höga löpande tillväxten gör att fastigheten har en årlig tillväxt motsvarande ca 4,6 % på virkesförrådet. För ytterligare information om skogen se bifogad skogsbruksplan med skogskarta. Observera att ett markområde (bestånd 37 mm) är tänkt att överföras till gårdsfastigheten.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper eller objekt med höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.

Jakt

Jakträtten är fri till ny ägare. Fastigheten har omväxlande och viltrika marker med god tillgång på älg och rådjur samt övrigt småvilt. Älgjakten bedrivs i mindre älgjaktslag.

Fiske

Möjlighet till fiske i de närliggande sjöarna.

Kulturmiljö

På höger sida om skogsbilvägen strax innan vändplanen finns ruinerna efter torpet Svinåsen.

Gårdsfastighet

Det finns även möjlighet att förvärva intilliggande gård med renoverat bostadshus, ekonomibyggnad och mark. För mer information kontakta mäklaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Varberg Mellomgärde 1:2

Ägare

Anders Juhl Lundberg 1/2
Monica Lundberg 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 59,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 55,8 ha
Impediment 5,1 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Vatten 1,3 ha
Summa: 63,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020 Skogsmark 4 394 000 kr, Skogsimpediment 26 000 kr, Summa 4 420 000 kr

Inteckningar

Det finns två penninginteckningar om totalt 2 860 000 kr. Fastigheten är samintecknad med Varberg Mellomgärde 1:6. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Mellomgärde och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning