Mellösa-Mörby skogen

Växtlig skogsfastighet om 63,7 produktiv skogsmark, 5 900 m3sk.
Areal: 68 ha
Kommun: Örebro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 700 000 SEK
Anbudsdag: 19/3 2021
Växtlig skog i Stora Mellösa! Skogsfastighet på 68 ha varav skog 64 ha och åkermark 4 ha. Hög bonitet. Totalt virkesförråd ca 5 900 m3sk i huvudsak ungskog och yngre gallringsskog.
Efter röjning kan här skapas värdetillväxt!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Bilder (11)

Foto: Alexander von Sydow

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En äldre skogsbruksplan har fortlöpande uppdaterats av Leif Gustafsson, Skogsam. Virkesförrådet bedöms idag vara ca 5 700 m3sk eller 90 m3sk /ha. Trädslagsfördelning tall 35 %, gran 9 % och löv 56 %. Goda drivningsförhållanden med närhet till bra skogsvägar. Huvuddelen av skogen består av skog i de yngre åldersklasserna. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Åkermark

Åkerareal 4,3 ha. Behovsdikad.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten. (Skogens pärlor)

Jakt

Jakträtten är upplåten till Mörby jaktlag för en tid av 15 år from 2018-07-01. Någon ersättning utgår ej.

Arrendetomt

Ekonomibyggnaden som finns på försäljningsobjektet är uppfört på ofri grund och ägs av ett gammalt tröskbolag. Byggnaden nyttjas idag av vägsamfälligheten. Någon ersättning för tomten utgår ej.

Rättsförhållande

Fastighet

Örebro Mellösa-Mörby 12:2 och 2:13

Ägare

Dan Englund 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 68,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 63,7 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Inägomark 4,3 ha
Summa: 68,2 ha

Taxeringsvärde

Separat taxeringsvärde saknas då försäljningsobjektet ingår i större taxeringsenhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Jag är intresserad av fastigheten Mellösa-Mörby skogen och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning