Merhult

Merhultsgård
Areal: 163 ha
Kommun: Uppvidinge
Objektstyp: Gård
Prisidé: 16 000 000 SEK
Anbudsdag: 22/6 2020
Visning:
30/5 kl 14:00
Anmälan till fastighetsmäklaren.
13/6 kl 14:00
Anmälan till fastighetsmäklaren.
Sjönära och välskött är två begrepp som sammanfattar intrycket av fastigheten i Merhult. Byggnaderna på Merhultsgård har genom åren underhållits väl. Med exemplarisk arrondering, stora avverkningsmöjligheter och ett bra vägnät finns optimala möjligheter för produktion. Fastigheten har stora förutsättningar att kombinera denna produktion med mjuka värden. Centralt belägen åkermark, strand i Lillasjön, fiskerätt och jaktstuga med sjöutsikt gör Merhultsgård till ett objekt utöver det vanliga.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik "Prospekt m.m." nedan.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Bilder (53)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Byggnadens invändiga mått bedöms till ca 14 m x 8 m. Enligt fastighetstaxeringsuppgifter uppgår boarean till 256 m² och biarean till 98 m². Byggnadskonstruktionen utgörs av krypgrund (ca 2/​3-⁠del) samt källare (ca 1/​3-⁠del), timmerstomme, träpanel, treglasfönster och tak av betongpannor.

Bostadsbyggnaden är i tvåplan med vindsvåning och källare under delar av byggnaden. Byggnaden är inredd som två lägenheter med en på vardera planet.
Halva vindsvåningen är inredd med sovplatser och wc. Källare med pannrum och tvättstuga. Byggnaden har genomgående golv av parkett och plastmattor. Två fullt utrustade kök. Goda förvaringsmöjligheter genom garderober. Se vidare planlösningsskiss.

Byggnaden har under åren 2015-⁠2017 genomgått en omfattande renovering med nya ytskikt (tak, fasad och fönster), tilläggsisolering, dränering, el mm. Badrummet på nedre plan renoverades.

Uppvärmning via vattenburet system med radiatorer. Värmekällan utgörs av vedpanna med flistillsats. Byggnaden har även en öppen spis. Eldstäderna är nyligen sotade och godkända att elda i.

Vatten från borrad brunn ca 100 m. Inga filter. Nya vattenprover finns.

Enskild avloppsanläggning med infiltration från år 2016.

Byggnaden är ansluten till fibernätet.

Driftskostnader mangårdsbyggnad
Elektricitet ca 17 500 /​år
(endast hushållsel, ca 6 950 kWh/​år)
Slamtömning ca 750 kr/​år
Kommunal fastighetsavgift 8 048 kr/​år
Försäkring ca 6 200 kr/​år
Renhållning ca 2 200 kr/​år
Summa ca 34 700 kr/​år

Kommentar: Driftskostnaderna kan för ny ägare komma att skilja sig betydligt beroende på användning och investeringar i byggnaden. Angivna driftskostnader är
säljarens bedömda kostnader. Kostnad för ved/​flis tillkommer ovan angiven driftskostnad.

Ekonomibyggnader

Vagnbod

I anslutning till ladugården finns möjlighet att parkera under tak. Plåttak, grusgolv och träpanel. Plats för tre bilar. El finns.

Garage

Nytt tak år 2018. Betonggolv och träfasad. Används till förvaring.

Ladugård

Rejäl ladugård med sedvanliga utrymmen från tidigare jordbruksdrift. Plåttak och timmerväggar. Plankgolv i delar och betonggolv i stalldelen. Vatten och el.

Mjölboden

I närheten av bostadshuset ligger mjölboden. Nytt tak år 2017. Plankgolv. Jordkällare. Används till förvaring och festlokal.

Vedbod

Vedförvaring under plåttak.

Skog och mark

Stuga vid Sjön

Timrad stuga från år 1970 med utsikt över Lillasjön. Kamin med kokplatta och en öppenspis. Planlösning med ett allrum och ett sovrum.

Skogsmark

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Södra. Fältarbetet är utfört i mars 2020. Ur planen kan utläsas att skogsmarksarealen uppgår till ca 127,5 ha och virkesförrådet anges till ca 22 310 m³sk (175 m³sk per ha). Volymmässig trädslagsfördelning är 37 % tall, 53% gran, 10 % löv. Medelboniteten anges till ca 7,3 m³sk/​ha/​år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 930 m³sk/​år. Tillväxten anges för kommande säsong till ca 679 m³sk vilket i dagsläget innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 3 %.

Skogsbruksplanen anger att ca 53,7 ha med ett bedömt virkesförråd om ca 15 267 m³sk utgör skog i huggningsklass S1 och S2.

Sedan fältarbetet utförts har ca 70 m³ vindfällen bearbetas. Denna volym är ej avräknad i den aktuella skogsbruksplanen.

Befintliga vägar ger god åtkomst vid avverkning och skötsel. Möjlighet att köra genom fastigheten utan att vända.

Åker och betesmark

Jordbruksmarken omfattar enligt skogsbruksplanen 24,9 ha.

Enligt Jordbruksverkets sammanställning av jordbruksblock för SAM uppgår arealen till 23,7 ha vilket fördelas mellan 15,62 ha åkermark och 0,99 ha betesmark och 7,09 ha ej stödberättigad mark.

Jordbruksmarken disponeras av köparen från och med 2021-⁠01-⁠01.

Det följer inga stödrätter med fastigheten.

Jakt

Området erbjuder viltslag som älg, småvilt, vildsvin och fågel. Småbrutna åkrar centralt belägna med omgivande skogsmark är optimalt för att på bästa sätt kunna bedriva smyg och vakjakt. Det är en jaktmark med stora möjligheter som tydligt kan avgränsas av sjön i väster och en genomgående kraftledning. Inga större vägar i närheten.

Jakträtten kan disponeras från tillträdesdagen.

Fastigheten ingår idag i gemensam älgjakt genom jaktlag i byn om ca 640 ha.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Lillasjön. I området finns även sjöarna Lången, Smalningen/​Möckeln, Kvarndammen och Åmen.

Lillasjön omfattas av fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Uppvidinge Lenhovda-Merhult 1:16

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 159,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 127,5 ha
Skogsimpediment 1,5 ha
Inägomark 24,9 ha
Väg och kraftledning 8,4 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 163,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Åkermark 361 000 kr
Betesmark 131 000 kr
Skogsmark 6 193 000 kr
Skogsimpediment 12 000 kr
Tomtmark 124 000 kr
Ekonomibyggnader 76 000 kr
Bostadsbyggnader 1 142 000 kr
Summa: 8 039 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 105 000 kr

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Fastighetsmäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Jag är intresserad av fastigheten Merhult och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning