Merlänna Gård

Sörmländsk pärla
Areal: 464 ha
Kommun: Strängnäs
Objektstyp: Gård
Prisidé: 65 000 000 SEK
Anbudsdag: 27/6 2023
Gård med vackert boende, inägomark, skog och fina jaktmarker, endast en timme från Stockholm.

Areal har nöjet att förmedla Merlänna Gård beläget i det omväxlande odlings- och skogslandskapet strax söder om Strängnäs. Utmärkt geografiskt läge mellan Strängnäs, Flen och Eskilstuna, här når du Stockholm inom en timme med bil. Byggnadsbestånden ligger i det mindre samhället Merlänna och utgörs av boende i mangårdsbyggnad i två plan med tillhörande swimmingpool och ekonomibyggnader i form av bland annat maskinhall, före detta ladugård och slakteri.

Merlänna Gård omfattar totalt 464,4 ha samlat i en fin ägofigur. Arealen fördelas över drygt 140 ha åker och betesmark samt 311 ha produktiv skogsmark. Markerna präglas av klassisk sörmländsk natur med lätt kuperad terräng och erkänt fina jaktmarker som säkerligen kommer bjuda på många spännande jaktupplevelser. Är du intresserad kontakta ansvarig mäklare.

Kontakta Areal

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Merlänna Gård

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder

Visa alla 37 bilder
Visa alla 37 bilder

Foto: Anton Stolpe Nordin, August Häger och Björn Malmberg

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Placerat på en liten höjd inne i samhället Merlänna med utsikt ned över gårdscentrum och de egna åkrarna i nordväst. Bostaden är omgiven av en grönskande trädgård med flera fruktträd och buskar. Den grusade uppfarten leder fram till huset som är uppfört kring 1946. Byggnaden har källargrund och stomme i trä. Utvändigt klädd i stående träpanel och tak av betongpannor. Fönster av isolerglas. Uppvärmning genom luft/vattenvärmepump. Kommunalt vatten och avlopp.

När du kommer in genom hallen på entréplan har du två rum i fil till vänster, rakt fram har du ett badrum med dusch, badkar och toalett. Till höger har du trappor till både källaren och övervåning. Fortsätter du förbi trappen som leder till källaren så kommer du in i köket med öppen stor yta för hela familjen. Vidare förbi köket kommer du till groventrén med tillhörande tvättstuga och dusch. På baksidan av huset finns altan och pool som man når genom dörr från rummet i byggnadens sydvästra del.

Övervåning utgörs av två större sovrum med garderob samt ett mindre sovrum. Badrum med toalett och handfat. Tillkommer gör kattvindar som ger bra förvaringsmöjligheter och inredda som stora garderober i sovrummet.

Källarplan med 5 rum som utgörs av förråd, matkällare, fd pannrum och teknikrum.

Lilla huset

Strax norr om mangårdsbyggnaden finns det lilla boningshuset som är uppförd i ett plan på torpargrund och stomme i trä. Fasaden är klädd i stående träpanel och tak belagt med betongpannor. Fönster är av isolerglas. Uppvärmning sker genom luftvärmepump. Kommunalt vatten och avlopp.

När man kommer in genom entrén har du en hall med klädkammare, till vänster ett stort sovrum, med dörr ut till altanen. Fortsätter man rakt fram leds du in i det rymliga köket med öppen planlösning som smälter ihop med ett vardagsrum. I östra delen av huset finns badrum med wc och dusch till vänster när du kommer från köket och till höger finns ett kontor.

Torpet

Fastigheten Merlänna 8:1 är en torpfastighet med 1775 kvm tomt beläget i den nordvästra delen av Egendomen. På fastigheten finns ett torp i medfaret skick och i stort behov av renovering. El finns framdraget till tomten.

Energideklaration och byggnadsbesiktning

Energideklaration eller byggnadsbesiktning är ej upprättade och kommer ej att upprättas av säljaren innan överlåtelsen.

I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul som gör att köparen ej kan upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad efter fastighetsköpet.

Driftskostnader

Driftkostnaderna, nedan, bygger på säljarens faktiska kostnader det senaste året och avser hela gården.

El: 63 909 kr/år.
VA och Sophämtning: 8 836 kr/år.
Försäkring: 26 258 kr/år.

Under 2022 har el sålts från solcellerna för ett värde av 23 977 kr.

Ekonomibyggnader

Maskinhall

Norr om mangårdsbyggnaden finns en maskinhall som mäter 24 x 15,5 m i byggnadsyta. Grunden är betongplintar och stommen är av stål. Tak och fasad klädd i plåt. Invändigt grusat underlag. På taket finns solcellsanläggning installerad.

Ladugård

Sydöst om maskinhallen finns den före detta ladugården med loge, som är byggd i vinkel. Stensatt grund med stolpverk i trä. Fasad av stående träpanel och tak klädd i plåt. Byggnaden används i dagsläget för förvaring, men här finns möjligheter att i framtiden nyttjas för annan verksamhet. I norra delen av byggnaden finns ett slakteri med kylrum. Norr-söder delen av byggnaden har ett byggnadsmått om 12 x 28 m och väst – öst delen av byggnaden har byggnadsmått om 7 x 30,5 m. På taket finns solcellsanläggning som tillsammans med anläggningen på maskinhallen har en installerad kapacitet om ca 26,4 kW.

Vedbod

Angränsande till lilla boningshuset finns en vedbod med förråd, med byggnadsmått 4 x 9 m.

Lagerlokal

I södra delen av egendomen, vid avdelning 2 i skogsbruksplanen, finns en lagerlokal som används till uthyrningsverksamhet. Hela ytan är asfalterad och byggnaden har stomme av stål. Fasad och tak klädd i plåt. Mindre utrymme i byggnaden är isolerad. Byggnadsmått om 15 x 30 m. Del av byggnaden är uthyrd.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken uppgår enligt skogsbruksplanen till totalt 139,9 hektar, varav 126 hektar består av åkermark som finns i huvudsak samlad i fina skiften med närhet till gårdscentrum. Marken är upplåten på tvåårigt arrendeavtal med ny period från och med 2023-03-13. Arrendatorn söker EU-stöd för den arrenderad marken. Enligt SGUs jordartskarta består jordarna i huvudsak av finlera och lera.

Skogsmark

Skogsmarken på egendomen är synnerligen välskött, därtill lättåtkomlig med bra vägnät vilket underlättar för fortsatt skötsel. Skogsbruksplanen för egendomen är upprättad i april 2023, enligt den uppgår fastighetens produktiva skogsmark till 311,4 ha med ett virkesförråd bedömt till 49 151 m³sk eller 158 m³sk / ha. Boniteten bedöms till 6,9 m³sk per ha och förväntad tillväxt första växtsäsongen är 1 481 m³sk.

Trädslagsfördelning är tall 61 %, gran 25 %, löv 14 och ek <1 %. Egendomen har en mycket jämn fördelning på olika åldersklasser, varför man kan räkna med jämna intäkter från skogen över tid. Andel skog i huggningsklasserna S1 – S2 är 34 %.

Förslagna avverkningar under planperioden om totalt 24 869 m³sk, varav föryngringsavverkning 21 178 m³sk och gallring 3 691 m³sk. För mer information, se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Egendomen berörs av en nyckelbiotop som finns registrerad i myndigheternas öppna arkiv, den är belägen i avdelning 25 enligt skogsbruksplan. Det finns även ett område med höga naturvärden i norra gränsen vid avdelning 108.

Jakt

Egendomens växlande landskap och olika viltbiotoper kommer garanterat erbjuda många härliga jaktupplevelser med allt från klövviltsjakt till skogsfågel. Egendomen erbjuder viltstammar av alla viltslag. Huvudviltet är framför allt kronhjort, vildsvin, rådjur och dovhjort. I dagsläget är marken utarrenderad till en jaktklubb som har jakten fram till och med 2024-06-30. Marken ingår Berga-Länna ÄSO. För mer information om jakten kontakta ansvarig mäklare.

Fiske

Fisket i Lännasjön är i huvudsak samfällt. Markägare har rätt till allt fiske, inklusive kräftor. Fiskekort säljs av fiskeföreningen till externa, endast spöfiske.

Övrigt

I försäljningen ingår fastigheten Örtorp 1:1 som är en obebyggd villa tomt om 8 162 kvm beläget i nord östra delen av egendomen.

Rättsförhållande

Fastighet

Strängnäs Merlänna 1:16, Merlänna 8:1, Örtorp 1:1

Ägare

Martin Lindholm 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 311,4 ha
Impediment 5,7 ha
Inägomark 139,9 ha
Väg och kraftledning 3,5 ha
Övrigmark 4,1 ha
Vatten 0,2 ha
Summa: 464,8 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Se prospekt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) alltid kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Västerås

Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Alla objekt från Västerås

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Mäklarassistent

August Häger
August Häger
Ekonomagronom
070-492 34 44

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier