Metaremåla

Metaremåla
Areal: 35 ha
Kommun: Karlshamn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 685 000 SEK
Anbudsdag: 23/6 2022
Skogsgård med varsamt renoverade gårdsbyggnader. Samlad i ett skifte med angränsande sjöar.

Metaremåla Gård – ett tillfälle att förärva en skogsgård med varsamt renoverade gårdsbyggnader i tilltalande äldre stil. Gården ligger väl samlad i ett skifte med angränsande sjöar i ett lugnt naturskönt läge omgärdat av stenmurar. Skogsmarken består av delvis av barrskog, blandskog samt av ädellöv.

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare

Metaremåla

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder

Visa alla 46 bilder
Visa alla 46 bilder

Foto: Bengt Svensson, Studioblixten.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnaden inom fastigheten Metaremåla 1:1

Mangårdsbyggnaden är uppförd på en stensatt husgrund med en rejäl timmerstomme under ett papptak i 2 plan i en tilltalande lantlig stil. Mangårdsbyggnaden är varsamt renoverad i äldre stil med ny el samt VA-ledningar. Uppvärmningen av huset sker via vattenburen värme i hela huset kopplat till en pelletspanna i huset med pelletskulvert från angränsande uthus. Vattenburen golvvärme finns i kök, tillbyggd köksveranda, pannrum samt de två badrummen. Elpatron finns även att tillgå samt godkänd kakelugn. Vattnet till huset kommer från en borrad brunn med bra vattenhållning kopplat till ett Göingefilter. Avloppet är kopplat till en trekammarbrunn med godkänd infiltrationsbädd från år 2007. Mangårdsbyggnaden har en taxerad boyta på 279 kvm och biyta på 50 kvm. Fiber finns inkopplat till mangårdshuset.

På nedre plan av mangårdsbyggnaden möts du delvis av skurade furugolv fördelat på hall, kök ihop byggt med köksveranda, toalett med badkar, sovrum/kontor, stort vardagsrum, sällskapsrum, sal samt finentré.

Övre plan inrymmer 4 sovrum varav ett större sovrum, stort allrum, hall samt toalett med dusch.

Vid entré på mangårdsbyggnaden möts man delvis av ett trädäck.

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten till att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Driftskostnader

Driftskostnaderna enligt nedan är beräknad på ca 20-21 grader i genomsnittsvärme i mangårdsbyggnaden.

Fastighetsskatt 8 524 kr/år.
El 34 557 kr/år. (14 830 kw)
Pellets 10 pallar 18 240 kr/år.
Slamtömning 1 665 kr/år.
Sotning 1 625 kr/år.
Fiber 3 825 kr/år.
Försäkring hela gården 12 592 kr/år. (varav bostaden 7 644 kr, gården 4 948 kr)
Sophämtning 3 035 kr/år.
Totalt 84 333 kr/år.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader inom fastigheten Metaremåla 1:1

Skiftesladugårdsbyggnaderna och övriga förrådsbyggnader inom gårdscentrat är stilfullt och varsamt renoverade i äldre stil och inrymmer stora möjligheter. Alla byggnaderna är genuint renoverade med varsam hand ger stora möjligheter till någon form av verksamhet i.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken utgörs av hagmarksskog intill gårdscentrat och uppgår till ca 1,9 ha. Möjlighet finns till den spekulant som är intresserade av mer bete, att återskapa hagmarksskog öster om gårdscentrat ner mot sjön Metgylet. Marken är utarrenderad under växtsäsongen år 2022 och återgår därefter till ägaren. Stödrätter saknas.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan från mars 2022 till totalt till ca 29,4 ha och har en beräknad bonitet på 6,1 m³sk/ha/år. Virkesförrådet uppgår till totalt 3 719 m³sk inkl. 2022 års tillväxt.

Vid värdebedömning av ungskog bör man beakta värdet i kr/ha.

Skogsbruksplaner erhålles genom ansvarig mäklare via beställning genom mail eller telefon på [email protected] eller 0457-10512.

Gränser bedöms vara väl utmärkta men kan vara bristfälliga.

Nyckelbiotoper

Inom fastigheten finns det registrerade sumpskogsområde. Källa se Sverige.

Jakt

Jakträtten är upplåten till den 1 juli 2022 och följer därefter fastigheten och ger möjlighet till jakt på rådjur, vildsvin mm samt att eventuellt delta i ett större jaktlag med jakt på älg.

Rättsförhållande

Fastighet

Karlshamn Metaremåla 1:1

Ägare

Kennet Aronsson 1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 29,4 ha
Skogsimpediment 0,7 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Inägomark 1,9 ha
Övrigmark 1,8 ha
Summa: 34,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2021
Betesmark 33 000 kr
Skogsmark 2 880 000 kr
Tomtmark 169 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Bostadsbyggnader 1 776 000 kr
Ekonomibyggnader 109 000 kr
Summa: 4 973 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 3 044 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sölvesborg

Snapphanegatan 32
294 31   Sölvesborg
Alla objekt från Sölvesborg

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Metaremåla & vill bli kontaktad

Mäklaren för Metaremåla kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier