Budgivning pågår!

Mickel Lars

Torp i Trönö med jakträtt
Areal: 5 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Avstyckad gård
Prisidé: 450 000 SEK
Lantligt beläget torp i Trönö nordväst om Söderhamn. Fastigheten omfattar ca 5 hektar mark med bostadshus och ekonomibyggnad. Jakträtt i vvo om ca 11 400 hektar.

Budgivning

Högsta bud 680 000 SEK

Nu finns möjligheten att förvärva gården Mickel Lars, ett torp i Rönningen Trönö ca 20 km nordväst om Söderhamn. Enklare fritidsboende beläget i ett trivsamt åker- och skogslandskap. Möjlighet till aktivt friluftsliv och jakt, rymlig trädgård för odlingar samt möjlighet till enklare djurhållning. Totalt ca 5 hektar mark, varav ca 3 hektar inägomark och ca 1 hektar skogsmark. Försäljningsobjektet ingår i Trönö norra viltvårdsområde som omfattar ca 11 400 hektar jaktmark.

Kontakta Areal

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare

Mickel Lars

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder

Visa alla 22 bilder
Visa alla 22 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Äldre bostadsbyggnad i 1-½ plan. Boarea om 95 kvm enligt taxeringsinformationen. Byggnaden är uppförd på stenplintar med en stomme i timmer som utvändigt är klädd med stående och liggande träpanel. Byggnaden har ett äldre plåttak och kopplade två-glasfönster.

Huset har inte nyttjas för permanentboende under en längre tid och håller äldre standard med behov av renovering. Uppvärmning genom elelement. I bostaden finns även en vedspis och braskamin med okänd status. Byggnaden har vatten från samfälld brunn och avlopp till trekammarbrunn utan infiltration.

Byggnadens nedre plan inrymmer entréhall, kök, badrum med wc och badkar, hall, vardagsrum, ett rum och förråd. Övre plan inrymmer hall, två sovrum, skrubbar och kallutrymme.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd.

Driftskostnader

Byggnaden har inte nyttjas för permanentboende de senaste åren därav saknas underlag för att kunna göra en sammanställning över de faktiska driftskostnaderna.

Fastighetsavgift om för närvarande 1 455 kr / år.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad med en taxerad yta om 268 kvm. Byggnaden är uppförd på en uppmurad grund och plintar med en stomme som både är murad och i trä/timmer, fasad av stående träpanel under plåttak.

Byggnaden inrymmer bland annat fd djurstallar, lider, traktorgarage, skulle och förvaringsutrymmen.

Garage/vedbod

Enklare garagebyggnad med en uppskattad byggyta om ca 25 kvm. Byggnaden är uppförd med en stomme i trä under plåttak.

Jordkällare

På gårdsplanen finns även en jordkällare med valv av natursten.

Skog och mark

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt uppmätning på fastighetskarta till 3,0 hektar. Inägomarken består av till största del betesmark är fördelad på två områden i anslutning till gården. Marken är muntligen upplåten året ut.

Skogsmark

Till försäljningsobjektet hör enligt digital mätning på fastighetskarta ca 1,0 ha skogsmark. Skogsmarken kan indelas i två avdelningar. Skogsmarken på andra sidan landsvägen i anslutning till gården som utgör ca 0,5 ha består av en äldre blandskog med undervegetation. Den andra delen som utgör ca 0,5 ha består av äldre lövträd utmed Trönöån.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Trönö norra viltvårdsområde som omfattar ca 11 400 hektar jaktmark. Älgjakten organiseras i älgjaktlag och småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet.

Kontaktperson för viltvårdsområdet, Jennie Olsson, som nås på 076-8146460 eller [email protected]. För mer information gällande Trönö norra viltvårdsområde, se viltvårdsområdets hemsida trononorravvo.se. Jakträtten kan nyttjas from 1/7 - 2024.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på försäljningsobjektet (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på försäljningsobjektet (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Försäljningsobjektet har inga andelar i gemensamhetsanläggningar för väg.

Gränser

Försäljningsobjektets gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör område av fastigheten Söderhamn Stärte 3:5 som är under fastighetsbildning där gården styckas av från grundfastigheten. Fastighetsbildningen förväntas bli klar under hösten år 2023.

Kartor och övrig information i prospektet avser försäljningsobjektet som den kommer att se ut efter avslutad fastighetsbildning.

Taxeringsvärde

Försäljningen utgör område av fastighet, separat taxeringsvärde saknas för försäljningsobjektet.

Inteckningar/Lån

Försäljningsobjektets överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Städning och lös egendom

Bostadshus överlåtes i grovstädat skick. Säljaren kan komma att lämna en del lösöre i byggnaderna. Marken och övriga ekonomibyggnader överlåtes utan ytterligare städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning av byggnaderna. Besiktning av skog och mark kan ske på egen hand. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och gröda och andra markägares egendom.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Stärte 3:5, område av

Taxeringsvärde

Försäljningen utgör område av fastighet, separat taxeringsvärde saknas för försäljningsobjektet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Mäklarassistent

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier