Millomgården 3

Ostört belägen gård i Brismene, söder om Falköping.
Areal: 26 ha
Kommun: Falköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 750 000 SEK
Visning:
28/5 kl 17:00-18:30
Vänligen anmäl ert deltagande till ansvarig fastighetsmäklare.
4/6 kl 17:00-18:30
Vänligen anmäl ert deltagande till ansvarig fastighetsmäklare.
På gården bedrivs idag extensiv köttdjursuppfödning, vilket passar utmärkt på fastighetens egna åker- och betesmarker. Fastigheten omfattar gårdscentrum med bostad, ekonomibyggnader och omkringliggande skog och mark, allt samlat i en figur. Fastigheten överlåtes helst med nuvarande djurbesättning och maskiner/inventarier, vilket ger köparen möjlighet att träda in i en pågående verksamhet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (23)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostad i 1,5 plan som försetts med två tillbyggnader under senare år. Byggnaden är uppförd på torpargrund med källardel samt hel källare under norra tillbyggnaden. Stomme och fasad i trä samt tak av betongpannor och plåt. Uppvärmning sker via bergvärmepump till vattenburet system. Enskilt vatten från djupborrad brunn med installerade salt- och luftfilter. Enskilt avlopp till trekammarbrunn med infiltration. Fiber finns i området men ej anslutet till fastigheten.
Markplan rymmer huvudentré med hall, Vardagsrum/matsal, stort sällskapsrum i tillbyggnad, kök, matplats, hall, badrum/toalett, groventré till hall samt tre mindre rum. Köket byttes 2004 - 05 och inrymmer fungerande vedspis samt sedvanliga vitvaror. Övre plan har en mindre hall, tre rum varav ett med utgång till balkong samt mindre toalett/tvättställ. Källare med tvättstuga, pannrum, matkällare samt övriga källarutrymmen med bra förvaringsytor.

Nuvarande ägare har angett följande årliga driftskostnader för bostaden. Kostnaderna redovisas i kr/år: Elkostnad ca 15 000 kr, (uppvärmning samt hushållsel), försäkring ca 4 000 kr (privat del), sophämtning ca 1 000 kr, sotning ca 100 kr/år (vart tredje år). Sammanlagt uppgår de beräknade driftskostnaderna till ca 20 000 kr. Observera att uppgifterna baseras på nuvarande användning av bostaden och kan komma att förändras, beroende på köparens användning.
Energideklaration kommer ej upprättas av säljaren, vilket kommer framgå i köpekontraktet.

Ekonomibyggnader

Lillstuga

I vinkel med bostaden finns en äldre lillstuga, inredd med hall, kök och drängkammare samt vedbod/förråd. Byggnaden bär plåttak, men är i sämre skick.

Ladugård

Under plåttak med stomme och fasad i trä. Äldre djurdel för nöt samt stalldel som delvis är inrett med ett rum. Loge/lada på brädgolv och delvis jordgolv. Vidbyggt finns ett vedförråd med plåttak.

Magasin/verkstad

Ekonomibyggnad med tegeltak och träväggar. I markplan finns verkstadsdel, snickarbod, tre garageportar samt övriga förvaringsutrymmen. Ovanliggande magasinsloft som kan nyttjas för förvaring. Bakom magasinet finns en garagebyggnad med plats för en bil samt ett förrådsutrymme och ett loft. Intill finns även ett äldre utedass.

Vagnskjul

I vinkel med ladugården ligger denna ekonomibyggnad med tre portar för förvaring av maskiner och redskap. Jordgolv, trästomme och väggar av trä/plåt samt plåt på taket.

Övriga byggnader

På fastigheten finns ytterligare några enklare byggnader/vindskydd. Dessa nyttjas huvudsakligen för förvaring av maskiner och redskap samt till viss del som vindskydd och foderplatser för gårdens djur

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till fastigheten följer ca 7 ha stödberättigad åkermark enligt Jordbruksverkets blockkarta. Marken är fördelad i mindre skiften på hälften fastmarksjord och hälften mossjord. Marken är delvis dränerad med täckdiken, men huvudsakligen med öppna diken eller odikad. Betesmarken uppgår till ca 7,5 ha enligt blockkartan och återfinns mellan åkermarken och skogspartierna över fastigheten. EU-stödrätter motsvarande den stödberättigande arealen överlåtes vederlagsfritt till köparen inför 2020 års SAM-ansökan. Det totala EU-stödet för år 2018 uppgick till ca 60 000 kr för fastigheten.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 9,3 ha och finns huvudsakligen fördelad i två områden i anslutning till gårdscentrum samt mindre områden fördelade över fastighetens ägor. Skogen utgörs nästan helt av självföryngrad blandad lövskog med ringa inslag av gran och tall. Det föreligger ett omfattande skötselbehov, främst vad gäller lövskogsröjning. Virkesförrådet uppskattades år 2013 till mellan 600 - 700 m3sk. För den engagerade köparen finns goda möjligheter att skapa en mer aktiv skogsproduktion eller ställa om en del skogsmark till bete.

Jakt

Jakträtten är fri för köparen på tillträdesdagen. Jakten bedrivs idag enskilt på fastigheten. Älgjakten finns registrerad i Brismene jaktlag.

Djur och inventarier

Säljaren innehar idag nio moderdjur samt fem kalvar av korsning Hereford/mjölkras. Tre traktorer varav två Ferguson (590 och 135) samt en David Brown. Maskiner av enklare och äldre modeller samt verkstadsutrustning och övriga inventarier. I första hand önskar säljaren att en köpare av fastigheten, även köper djur och inventarier enligt särskild överenskommelse. Kontakta mäklaren för mer information.

Rättsförhållande

Fastighet

FALKÖPING SÅNNARP 3:8, 2:8

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 26,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 9,3 ha
Åkermark 6,9 ha
Betesmark 7,5 ha
Impediment 0,8 ha
Övrigmark 1,5 ha
Summa: 26,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 880 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Åkermark 325 000 kr
Betesmark 54 000 kr
Tomtmark 121 000 kr
Bostadsbyggnader 320 000 kr
Ekonomibyggnader 70 000 kr
Summa: 1 776 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 778 600 kr

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Senast inkomna fastigheter till försäljning