Mjölkgård-Bjärehalvön

Mjölkgård mitt på Bjärehalvön
Areal: 64 ha
Kommun: Båstad
Objektstyp: Gård
Prisidé: 25 000 000 SEK
Två gårdssamlingar med tre bostäder, rationellt mjölkstall från år 2008, mjölkrobotar och plats för 153 mjölkkor. Modernt ungdjurstall och maskinhall. Totalareal om ca 64 ha.

Fastigheterna Båstad Hånarp 3:2, 3:3 och Båstad Sönnertorp 3:18 utbjudes till försäljning.
Rationell mjölkgård i full drift belägen mitt på Bjärehalvön i nordvästra Skåne.
Total areal om ca 64,3 ha, varav åker- och betesmark ca 55 ha, ca 6 ha skogsmark och resterande del tomt/övrig mark.
Två gårdssamlingar med totalt tre bostadsbyggnader, rationellt mjölkstall från 2008 med tre mjölkrobotar och plats för 153 mjölkkor, modernt ungdjurstall och maskinhall. Vidare finns gamla mjölkstallet, gödselbrunnar och plansilos vilka är anpassade för verksamheten.
Fastighetens beskaffenhet och geografiska läge inbjuder till en intressant investering. Gårdens bostäder ger goda möjligheter till generationsboende och/eller för anställd personal. Möjligheter kan finnas att överta närliggande sidoarrenden av jordbruksmark.
Fastigheten säljs genom öppen budgivning, utgångspris 25,0 Mkr.
Utöver fastigheten ges även möjlighet att förvärva befintliga driftstillgångar (maskiner, djur och lager).

Kontakta Areal

Karl-Johan Hansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Mjölkgård-Bjärehalvön

Karl-Johan Hansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder

Visa alla 34 bilder
Visa alla 34 bilder

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Gårdssamling Hånarp 3:3

Gårdsamlingen på Hånarp 3:3 är huvudgården och består av två bostadshus och ekonomibyggnader anpassade till en modern mjölkproduktion.

Huvudbostaden är uppförd i 1-1/2 plan och innehåller på nedanvåningen kök, badrum, tre rum, veranda och två entréer. Ovanvåningen innehåller två rum, hall och oinredd vind. Källare finns under hela byggnaden. Uppvärmning sker från en kombinerad ved/el panna till ett vattenburet system. Kommunalt VA är installerat. Eget vatten tas från en djupborra vilken är belägen vid gårdssamlingen på Hånarp 3:2. Tillhörande garage och förrådsbyggnad finns intill bostaden.

Bostad 2 är uppförd i 1-1/2 plan med källare under hela byggnaden. Uppvärmning sker från en äldre oljepanna med elpatron till ett vattenburet system. Bostaden är uthyrd med ett muntligt avtal. Eget vatten tas från en djupborra vilken är belägen vid gårdssamlingen på Hånarp 3:2 och avlopp går till en trekammarbrunn.

Stora mjölkstallet är uppfört år 2008 i stålstomme med betongväggar under tak klätt med plåt. Byggnadsyta om ca 89 m x 23,5 m. Helautomatiserad nock- och sidoventilation. Fyra stora fläktar finns inne i stallet. Innehåller 153 godkända platser för mjölkor i liggbås, tre DeLaval mjölkrobotar, sjukbox, kalvningsboxar, kalvstall, personalrum, mjölkrum med 16 kbm mjölktank. Påbyggd förrådsbyggnad innehållande mixervagn.

Gamla mjölkstallet har 46 st uppbundna platser för sinkor/kvigor, 16 st uppbundna platser för ungdjur och i övrigt plats för kalvar och en sjukbox.

Ungdjursstallet är uppfört år 2010 och innehåller två avdelningar. Båda med automatiserad nock- och sidoventilation. En avdelning med plats för 89 st ungdjur i liggbås. Den andra avdelningen har plats för 67 st ungdjur i spaltboxar och 10 st uppbundna platser för ungdjur.

Maskinhall från 2015 är uppförd i stålstomme klädd med plåt. Byggnadsyta om ca 42 m x 20 m. En del av hallen är förberedd för verkstad.

En stor gödselbrunn byggd 2008 med en lagringskapacitet om ca 3200 kbm samt två mindre brunnar med en gemensam lagringskapacitet om ca 850 kbm.

Plansilofack vilka är 3,2 m höga finns enlig följande:
- 8 m x 40 m (två stycken)
- 7 m x 40 m
- 6 m x 40 m
Vidare finns två ytterligare mindre plansilofack.

Fem stycken fodersilos finns med en total lagringskapacitet om ca 80 ton.

I övrigt finns en äldre magasinsbyggnad på gården.

Vatten till mjölkproduktionen tas från en djupborra vilken är belägen vid gårdssamlingen på Hånarp 3:2. Även kommunalt vatten kan användas.

Gårdsamling Hånarp 3:2

Bostadsbyggnaden är uppförd i 1-1/2 plan och innehåller på nedanvåningen tre rum, kök och tvättstuga. Ovanvåningen är oinredd. Källare finns under del av byggnaden. Uppvärmning sker från en värmepump, jordvärme till ett vattenburet system. Eget avlopp till en trekammarbrunn med efterföljande infiltration. Eget vatten tas från en djupborra.
Ekonomibyggnaderna består av en maskinhall med en byggyta om ca 10 m x 18 m samt ett äldre stall som senare tid nyttjats som lösdriftsstall.

Skog och mark

Mark

Fastighetens totala areal enligt fastighetsregistret uppgår till 64,3 ha fördelat på 48 ha åkermark, 7 ha betesmark, 6 ha skogsmark och resterande del tomt/övrig mark. Åkermarken ligger till större del inom jordklass 6-7 enligt den fysiska riksplaneringen. Stödrätter motsvarande åker- och betesmarksarealen ingår utan särskilt vederlag. Dräneringen på åkermarken är i stort tillfredsställande. Möjlighet kan finnas för en köpare att överta närliggande sidoarrenden vilka nuvarande fastighetsägare arrenderar.

Bevattningsborra finns på Hånarp 3:3. Fastigheten har del i Påarp-Hånarps dikningsföretag.

Jakt

Jakten är tillgängligt för en ny köpare på tillträdesdagen.

Servitut- Vatten

Gällande servitut finns där fastigheten Båstad Hånarp 1:2 har rätt att få vatten från fastigheten Båstad Hånarp 3:2.

Rättsförhållande

Fastighet

Båstad Hånarp 3:2, 3:3 och Båstad Sönnertorp 3:18

Ägare

Bo Silwer 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 64,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 6 816 000 kr
Betesmark 224 000 kr
Skogsmark 125 000 kr
Tomtmark 1 337 000 kr
Summa: 8 502 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 21 622 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt & Dokument

Karta

Mäklare

Areal | Helsingborg

Stortorget 9
252 20   Helsingborg
Alla objekt från Helsingborg

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Fastighetsmäklare

Andreas Wahn
Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier