Mo

Trevlig gård i ett skifte 30 km från Växjö. Bostad på enskilt läge omgivet av åkermark.
Areal: 40 ha
Kommun: Uppvidinge
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 750 000 SEK
Anbudsdag: 29/10 2021
Långt från större vägar finns denna gård som erbjuder både ett enskilt och öppet läge. Fastigheten är i ett skifte där åker och betesmark ligger väl samlat runt gårdens byggnader. Bostadsbyggnad och ekonomibyggnader. Bra skogsbilväg genom fastigheten. Talldominerad skog med virkesförråd om ca 4 200 m3sk. Jaktmöjligheter och samfällt fiske.

Fastigheten säljs med en prisidé om 3 750 000 kr.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik "Prospekt m.m." nedan.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Bilder (40)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Byggnaden har nyttjats som sommarboende sedan 80-talet. Byggnaden ligger på en trevlig tomt, med fruktträd och utan störande genomfartsvägar. Byggnaden har boyta om 103 kvm, biutrymmesyta 20 kvm och 25 standardpoäng enligt fastighetstaxering. Byggnaden har genomgående äldre stil och standard. Byggnadskonstruktion med torpargrund/källare, timmerstomme, träfasad, tvåglasfönster och plåttak.

Planlösning
Groventré med trappa till ovanvåning. Tre rum. Kök. Badrum. Ovanvåningen är till stora delar oinredd och nyttjas till förvaring. Källare med pannrum.

Vattenburen uppvärmning kopplad till vedpanna som är godkänd att elda i. Ackumulatortank.

Enskilt vatten genom grävd brunn. Vattenkvalité okänd.

Enskilt avlopp med tvåkammarbrunn som sannolikt ej uppfyller dagens krav enligt Säljaren.

Byggnaden saknar fiberanslutning.

WC-stol bör åtgärdas. Fukt i källaren vid kraftig nederbörd.

Elektricitet 10 000 SEK/år
Sophämtning 1 400 SEK/år
Slamtömning 1 500 SEK/år
Sotning 1 000 SEK/år
Kommunal fastighetsavgift 3 870 SEK/år
Försäkring 6 000 SEK/år
Summa ca 23 770 SEK/år
Vedförbrukning avseende eldstaden tillkommer. Ovanstående driftskostnader per år för bostadsbyggnaden är Säljarens bedömda kostnader vid vedeldning. Driftskostnaderna för ny ägare och ny användning kan komma att skilja sig betydligt.

Energideklaration
Någon energideklaration kommer ej att upprättas avseende bostadsbyggnaden.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugård i konstruktion trä/huggen sten, tak av eternitpannor och betong/plank golv. Påbyggnad med plåttak. Byggnaden inrymmer sedvanliga utrymmen från äldre tiders jordbruksdrift såsom fd djurstall och foderutrymmen mm. Isolerad förvaringsdel.

Övriga byggnader

Två mindre garage

Sädesmagasinet

Brygghuset

Jordkällare

Äldre vattenbrunn

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten har en skogsbruksplan upprättad genom Claes Arvidsson, Areal Vetlanda, september 2021. Se vidare bilagt utdrag ur skogsbruksplanen. Areal produktiv skogsmark uppgår totalt till ca 34 ha med ett bedömt totalt virkesförråd om 4 227 m3sk (medeltal 124 m3sk/ha). Bonitet om 5,8 m3sk per ha/år ger en årlig produktionsförmåga på 197 m3sk. Årlig volymtillväxt ca 141 m3sk enligt plan. Trädslagsfördelning 52 % tall, 26 % gran och 22 % löv.

Bra skogsbilväg genom skogsmarken.

Mark som ej har uppnått säkerställd föryngring uppgår till 4,6 ha enligt planen.

Jordbruksmark

Den öppna jorden (åker och bete) omfattar ca 5,4 ha enligt skogsbruksplanen.

Jordbruksmarken på fastigheten är fri att disponera för ny ägare fr.o.m. tillträdesdagen.

Stängsel tillhör tidigare brukare.

Jakt

Jakten på fastigheten är fri att disponera för ny ägare fr.o.m. 2022-07-01.

Enligt Länsstyrelsen ingår fastigheten i Dädesjö älgskötselområde.

Befintlig jaktutrustning (ex. torn och foderspridare) inom fastigheten tillhör nuvarande jakträttshavare och ingår ej

Rättsförhållande

Fastighet

Uppvidinge Mo 1:8

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 40,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 92 000 kr
Betesmark 27 000 kr
Skogsmark 3 050 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Tomtmark 134 000 kr
Bostadsbyggnader 382 000 kr
Ekonomibyggnader 44 000 kr
Summa: 3 735 000 kr

Inteckningar

För mer information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Fastighetsmäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Jag är intresserad av fastigheten Mo och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning