Moberg

Lättillgänglig, grandominerad skog med mycket god bonitet.
Areal: 17 ha
Kommun: Leksand
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 100 000 SEK
Anbudsdag: 14/12 2018
Skogsmark belägen i Moberg strax söder om Kilen. Mycket god bonitet och grandominerad fastighet, lätttillgänglig efter skogsväg. Den produktiva skogsmarken uppgår till 16 hektar och virkesförrådet till 3 200 m³sk. Fastigheten präglas av kulturlämningar i form av rösen och före detta odlingsmarker.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Leksand
Stationsgatan 4
793 30   Leksand
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (7)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmark med hög bonitet och stor andel slutavverkningsmogen skog. Skogsbruksplan är upprättad av Hans Sundmark, Skogsstyrelsen, i oktober år 2018. Av skogsbruksplanen framgår att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 16 hektar med ett bedömt virkesförråd om 3 262 m³sk varav 2 272 m³sk finns i huggningsklasserna S1 och S2. Fastighetens medelbonitet beräknas till 7,5 m³sk per hektar och år. Fastigheten är grandominerad (80%) och präglas av den fäboddrift som bedrevs historiskt i området, lämningar av rösen finns liksom gamla odlingsmarker.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns registrerade på området.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Kilen-Björkbergs vvo om ca 7 600 hektar. Mer information om viltvårdsområdet finns att läsa på www.kilensjakt.se.

Rättsförhållande

Fastighet

LEKSAND ÖSTRA RÖNNÄS 5:5

Ägare

Stig Gunnarsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 17,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 16,0 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 17,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 434 000 kr
Summa: 434 000 kr

Inteckningar

Penninginteckningar saknas. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom så kallat omarronderingsområde, länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs först efter att köpekontrakt tecknats.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Moberg och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning