Möckleåkra

Två välarronderade skogsskiften vid Skedesjön. Del av fastigheten utgörs av s.k. LIS-område. Bud lämnas på respektive skifte var för sig.
Areal: 167 ha
Kommun: Eksjö
Objektstyp: Skog
Prisidé: 17 000 000 SEK
Anbudsdag: 29/9 2021
Välkommen till Möckleåkra en obebyggd skogsfastighet ca 15 km sydöst om Eksjö. Här kan ni, bedriva ett rationellt skogsbruk, samtidigt som ni har tillgång till vackra och varierade jaktmarker och fint fiskevatten. Fastigheten utgörs av två barrdominerade skogsskiften med bra arrondering. Totalareal om 167 ha varav 142 ha produktiv skogsmark och 14 ha jordbruksmark. Virkesförråd om totalt 21 647 m³sk. Skogsmarkens bonitet uppgår till 7,4 m³sk/ha. Del av fastigheten utgörs av s.k. LIS-område. Bud lämnas på respektive skifte var för sig.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogen på fastigheten är välskött, och har ett bra vägnät. Skogen har en jämn åldersfördelning med en tyngdpunkt på yngre och medelålders gallringsskog. Skogsbruksplan upprättades av VIDA våren 2021. Enligt skogsbruksplanen utgörs fastigheten av 142,3 ha produktivskogsmark fördelat på två välarronderade skiften. Virkesförråd om totalt 21 647 m³sk. Trädslagsfördlening tall 40 %, gran 53 % och 7 % löv. Medelbonitet beräknad till 7,4 m³sk/ha.

På fastigheten finns två registrerade fornlämningar samt sex mindre nyckelbiotoper, enligt skogsstyrelsens kartor.

Åker- och Betesmark

Jordbruksmarken utgörs enligt skogsbruksplanen av 14,1 ha varav ca 9.9 ha utgörs av åkermark och 4,2 ha betesmark. Jordbruksmarken är upplåten t.o.m. 2022-06-30 och är efter det tillgänglig för köparen. Med fastigheten följer inga stödrätter.

Jakt

Trevliga jaktmarker med möjligheter till en variationsrik jakt. Här finns vilt så som älg, vildsvin, dovhjort, rådjur, räv och hare. Jakten är utarrenderad t.o.m. 2022-06-30 och är sedan tillgänglig för köparen om så önskas.

Fiske

Med fastigheten följer fiske i Skedesjön, med tillgång på bl.a kräftor. Fisket samt båtplats är upplåtet t.o.m. 2022-06-30 och är sedan tillgängligt för köparen. I det fall fastigheten säljs i två delar tillfaller fisket i Skedesjön skifte 1.

Rättsförhållande

Fastighet

EKSJÖ MÖCKLEÅKRA 1:13

Ägare

Ulf Carlsson 33/155
Ann Marie Louise Jansson 33/155
Ann-Charlotte Berggren 56/155
Alma Elisabeth Samefors 33/155

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 169,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 142,3 ha
Myr/kärr/mosse 7,0 ha
Berg/hällmark 0,1 ha
Inägomark 14,1 ha
Väg och kraftledning 1,4 ha
Övrigmark 0,6 ha
Vatten 1,7 ha
Summa: 167,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 299 000 kr
Betesmark 60 000 kr
Skogsmark 10 143 000 kr
Skogsimpediment 34 000 kr
Summa: 10 536 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 137 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras i vissa fall.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Fastighetsmäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning