Budgivning pågår!

Moflo

Stor skogsegendom
Areal: 209 ha
Kommun: Sollefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 500 000 SEK
Skogar med bra tillväxt och jakt i viltvårdsområde

Budgivning

Budgivare 3 7 200 000 SEK 2023-09-22   kl. 12:28
Budgivare 1 7 200 000 SEK 2023-09-20   kl. 15:28
Budgivare 3 7 000 000 SEK 2023-08-31   kl. 14:47

Två obebyggda skogsfastigheter med ett virkesförråd enligt nygjord skogsbruksplan om 20 500 m³sk. Fastigheterna har en relativt jämn åldersklassfördelning och är mycket välskötta. Ungskogarna är röjda och plantering kommer att ske under 2023 på säljarens bekostnad. Jakt i VVO på 4 500 ha. Möjlighet finns även att köpa fastigheterna var för sig.

Kontakta Areal

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare

Moflo

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Bilder

Visa alla 33 bilder
Visa alla 33 bilder

Foto: Åsa G. Torell

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheterna Moflo 2:48 3:26 är belägna i Ådals-Lidens församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. På fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad i juni månad år 2023 av Thomas Sandin på Sandins Natur och Skogstaxering, telefon 070-679 80 98.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheterna är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året.
Boniteterna är relativt goda med blåbär och lågörter som vanligaste markvegetationstyper.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 39 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är relativt jämn men övervägande del är skog i huggningsklass G1 med en riktigt bra volymtillväxt.
Ungefär 5 %, (11 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 2 600 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år ca 34 %, (66 ha).

Skogsvård
Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastigheternas framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Plantering kommer att utföras av Edsele Såg under 2023 på de områden som är markberedda. Detta sker på säljarens bekostnad. Se avdelningsbeskrivning i skogsbruksplanen.

Naturvärden
Det finns 1 nyckelbiotop och ett bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheterna. 3
avdelningar har fått målklassen NO (Naturvård Orört)

Jakt

Fastigheterna ingår i Moflo VVO på 4 500 ha. Antal jägare är ca 20 stycken i dagsläget. Tilldelning 3 älgar/1000 ha. För mer information om jakten kontakta jaktledaren Örjan Sjödin på telefon 070-370 37 33.

Vägar

Fastigheterna ingår i:
1. Moflo-Fjällsjöälvens vägsamfällighet (vägen som går efter Fjällsjöälven och avser Moflo 2:48) andel 1,77 %. Utdebitering vid behov. Vägavgift vid avverkning 5 kr/m³fub och km. Vid avverkning på frusen mark utgår ingen vägavgift.

2. Moflobodarnas vägsamfällighet. Andel 5,73 %.

3. Stormobäckens vägsamfällighet. Andel 18,2 %. Avser Moflo 3:26.

Det finns även en väg som SCA har byggt och som dessa fastigheter har servitut att använda.

Det finns även en helt egen väg som går in på skiftet mot Fjällsjöälven.

Fornlämningar

Det finns kända fornlämningar på fastigheterna i form av fångstgropar samt en boplats. Dessa är belägna längs Fjällsjöälven.

Naturvärden

Det finns en nyckelbiotop och ett bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheterna. Tre
avdelningar har fått målklassen NO (Naturvård Orört)

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inteckningar

Fastigheterna är idag samintecknade med flera andra fastigheter till ett belopp om 6 815 000 kr. En ansökan är inlämnad där inteckningarna ska fördelas mellan de olika fastigheterna och med dessa fastigheter kommer en inteckning på 3 000 000 kr att följa med. Fastigheterna överlåts obelånade.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheterna. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 95 eller [email protected].​

Rättsförhållande

Fastighet

Sollefteå Moflo 2:48, 3:26

Ägare

Bengt Anders Skoglund 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 196,5 ha
Skogsimpediment 2,4 ha
Övrigmark 10,0 ha
Summa: 208,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 103 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Summa: 2 109 000 kr

Inteckningar

Fastigheterna är idag samintecknad med flera andra fastigheter till ett belopp om 6 815 000 kr. En ansökan är inlämnad där inteckningarna ska fördelas mellan de olika fastigheterna och med dessa fastigheter kommer en inteckning på 2 800 000 kr att följa med. Fastigheterna överlåts obelånade.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sollefteå

Kungsgatan 7
881 30   Sollefteå
Alla objekt från Sollefteå

Ansvarig mäklare

Daniel Höglund
Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Moflo & vill bli kontaktad

Mäklaren för Moflo kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier