Moje

Två större skogsskiften med ca 10 880 m³sk. Skogskojor på skiftena. Jakt inom två VVO.
Areal: 47 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 750 000 SEK
Anbudsdag: 25/9 2019
40 ha skogsmark fördelat på 2 större skiften. Medelålders och slutavverkningsmogen skog. Ca 10 880 m³sk varav 4 950 m³sk är avverkningsmogen.
Jakt i två Viltvårdsområden, Surens och Tjärnskogens VVO. På båda skogsskiftena finns fina jaktkojor, bodar och dass. Till fastigheten hör även tre mindre skiften, varav ett gränsar mot Mojesjön.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (30)

Foto: Kenneth Skovshoved

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheterna hör enligt skogsbruksplanen 40,1 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 10 881 m³sk, vilket motsvarar ca 271 m³sk/ha.
Av trädslagen har tall 59 % av virkesförrådet medan gran har 41 % och löv mindre än 1 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,2 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 289 m³sk/år.
För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Planen upprättad våren 2018 av Leif Sanfer på Stora, planen är uppräknad med 1-års teoretisk tillväxt.

Jakt

Ingår Tjärnskogens VVO med jakt på ca 3 500 ha.
Ordförande: Roger Kangas, Djurås.
På skiftet finns Jaktkoja i lösvirke, bod och dass.

Ingår i Surens VVO med jakt på 3 298 ha.
Kontaktperson sven Gunnar Jansson, Djurmo
På skiftet finns Jaktkoja i timmer, bod och dass.

Fiske

Fastigheten ligger inom Gagnef-Mockfjärds FVO. Se Gagneffiske.se

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Moje 5:36

Ägare

Sven Åke Arvidsson dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 47,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 40,1 ha
Impediment 4,8 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 1,6 ha
Summa: 46,7 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten saknar separat åsatt taxeringsvärde, då fastigheten ingått i större taxeringsenhet.

Inteckningar

Ett skriftligt Pantbrev på 400 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Senast inkomna fastigheter till försäljning