Möklinta-Österbo

Möklinta-Österbo
Areal: 75 ha
Kommun: Sala
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 250 000 SEK
Anbudsdag: 29/5 2024
Fina byggnader med rik historia där skog och jakt finns runt hörnet!

Att leva i en miljö där jorden brukas, där skog och jakt finns runt hörnet och årstiderna är tydliga är mångas dröm. 


Gården i Österbo är platsen för drömmaren, självförsörjaren, den byggnadsvårdintresserade eller för dig som bara vill kunna flytta in precis som det är! Gårdsbilden består av fina byggnader med rik historia, en välbyggd ladugård och ett praktiskt garage. På marken finns också en jordkällare som är en våt dröm för många idag. Under boningshusets eternitfasad gömmer sig en timrad stomme, väljer du att plocka fram den, har du en gård som tagen ur Astrid Lindgrens Bullerbyn, valet är ditt och möjligheterna många!

Kontakta Areal

Fredrik Luhr

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Möklinta-Österbo

Fredrik Luhr

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Bilder

Visa alla 25 bilder
Visa alla 25 bilder

Foto: Filip Fyhr och Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

1½-planshus med stomme av timmer, murad källargrund, tak av plåt, fasad av eternitplattor.

Enskilt vatten och avlopp. Avloppet är av äldre snitt men några förelägganden från kommunen finns inte. Vatten från grävd brunn. Vattenburen värme från vedpanna CTC V35. Pannan är kopplad till tre ackumulatortankar om 500 liter styck. Byggnaden mäter ca 9 x 12 meter på grund. Fiber finns indraget i fastigheten.

Planlösning entréplan:
Hall, rymligt kök med inredning från ca 1985, vardagsrum med golv av ekparkett, rum i anslutning till vardagsrum med förvaringsutrymmen, Badrum med inkaklat badkar och halvkaklade väggar.

Planlösning övervåning:
Mindre trapphall, rum med ekparkett och utgång till balkong, här finns en inspektionslucka till vinden. Badrum med dusch, plastmatta på golv och våtrumstapet på väggarna. Sovrum med breda furugolv och kattvindar. Äldre kök med inredning från 1950-tal samt äldre spis, kan byggas om till sovrum. Sovrum med breda furugolv och äldre furutak.

Källare:
Groventré, vedförråd, pannrum med vedpanna CTC V35, effekt 35 kW, installerad 2015, ackumulatortankar från sept. 2014. Matkällare, potatiskällare med hydrofor, vattenpump och filter.

Brygghuset

Enplans timmerbyggnad på plintgrund, tak av enkupigt lertegel. Byggnaden mäter 5,5 x 9,5 meter på grund. Byggnaden har tidigare varit drängstuga med trägolv, det finns en äldre spiskåpa i drängstugan. Den andra delen av byggnaden har betonggolv och har tidigare varit bagarstuga. Bakugnen är ej i fungerande skick.

Gästhuset

Timmerbyggnad på torpargrund under ett tak täckt av enkupigt lertegel. Byggnaden mäter 6,5 x 10,0 meter på grund. Byggnaden inrymmer hall samt två rum, gamla trägolv och snickerier. Det ena rummet har tidigare varit kök. Byggnaden har ett omfattande renoveringsbehov men kan bli ett trevligt gästhus/sommarboende. Byggnaden har en oinredd vind.

Jordkällare

Äldre valvad jordkällare med överbyggnad av trä. Jordkällaren har inte nyttjats i modern tid och har ett renoveringsbehov.

Förråd/dass

Äldre träbyggnad i anslutning till gästhuset som inrymmer utedass samt förrådsutrymme med äldre slipsten.

Smedja

En bit från gården finns den gamla smedjan bevarad.

Energideklaration

Ingen energideklaration har upprättats av ägaren.

Driftskostnader

Elförbrukning för 2023 uppgick till 3 606 kWh. Två personer i hushållet och vedeldning hela året.
Förbrukning ved ca 25–30 kubik per år
Sophämtning restavfall och mat 3 164 kr/år för 2024
Försäkring LF 14 400 kr/år varav rörelsedelen 9 725 kr/år

Ekonomibyggnader

Ladugård/loge

Byggnaden är till delar en stolpkonstruktion fodrad med brädpanel, ladugårdsdelen är murad och har ett golv av betong. Byggnaden mäter totalt 47 x 11 meter på grund varav ladugårdsdelen är 23 meter lång. Utöver ladugårdsdelen inrymmer byggnaden förrådsutrymmen, över plan nås via körbro och här lagras maskiner och det finns även en äldre skulltork. I anslutning till ladugårdsdelen finns en äldre gödselplatta. I ladugårdsdelen finns vattenpump och hydrofor, borrad brunn från 1960-talet, ca 28 meter djup. Ladugården har haft plats för 16 uppbundna kor. Takhöjd under takbjälkar är 2,30 meter.

Garage/verkstad

Garage uppfört i lösvirke på gjuten betongplatta under ett tak av plåt. Garaget byggdes ca 1985 och mäter 9,0 x 9,0 meter på grund, takhöjden är 3,5 meter. Del av byggnaden är varmbonad och innehåller gårdsverkstaden.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken är till största del belägen runt gårdscentrum och utgörs av 23,7 hektar enligt Sam-ansökan. I dagsläget är marken utarrenderad och det odlas vall på markerna. Markerna lämpar sig bra för den som vill ha egen småskalig foderproduktion eller beten för djur.

Skogsmark

Skogsmarken är till största del fördelad på de tre utskiftena öster om gården och är lättillgänglig med närhet till väg. För skogen finns en ny skogsbruksplan upprättad 2024 av Anemone Skog. Planen visar att den produktiva skogsmarken uppgår till 46,1 hektar. Virkesförrådet bedöms till 5 038 m³sk. Detta ger medeltal på 109 m³sk per hektar. Medleboniteten för fastigheten bedöms till 6,7 m³sk per hektar och år. Trädslagsfördelningen är tall 46 %, gran 34 %, löv 2 % och björk 18 %. Tillväxten per år under planperioden bedöms till 186 m³sk per år. Andelen skog yngre än 20 år 46 %. I huggningsklasserna G2 – S2 finns 3 116 m³sk.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.
Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor.

Jakt

Fastigheten Ingår i Österbo/Ås jaktklubb och är ansluten till Älg- och Kronhjortskötselområde. Tilldelning på älg var för klubben 2 kalvar jaktåret 23/24 och för jaktåret 24/25 en vuxen älg. Jakten på kronhjort sker gemensamt med avlysningsjakt och tilldelning över hela kronhjortskötselområdet. Jaktlaget arrenderar mark på cirka 680 hektar. Jaktklubben arrenderar marken av markägarna för 35 kr per hektar. Medlemsavgift i jaktklubben är 3000 kr per år och räknas av mot arrendet om man är markägare. 35 kr hektar till markägarna. All jakt arrenderas av klubben. Kontaktperson för jaktklubben är Tommy Martinsson.

Rättsförhållande

Fastighet

Sala Möklinta-Österbo 1:6

Ägare

Per-Arne Westin 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 46,1 ha
Skogsimpediment 2,1 ha
Väg och kraftledning 1,3 ha
Inägomark 25,1 ha
Övrigmark 1,2 ha
Summa: 75,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2023 Tomtmarksvärde 353 000 kr Bostadsbyggnadsvärde 1 116 000 kr Skogsmark 2 173 000 kr Skogsimpediment 3 000 kr Åkermark 771 000 kr Ekonomibyggnad 163 000 kr Summa 4 579 000 kr

Inteckningar

På fastigheten finns en inteckning (datapantbrev) uttaget om totalt 500 000 kronor. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Västerås

Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Alla objekt från Västerås

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Anton Stolpe Nordin
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier