Möllekulla

Grandominerat, virkesrikt och hög tillväxt i Möllekulla. Säljs på offentlig auktion 6/10-2021.
Areal: 50 ha
Kommun: Älmhult
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 500 000 SEK
Visning:
18/9 kl 13:00
Föranmälan till undertecknad fastighetsmäklare.
22/9 kl 16:00
Föranmälan till undertecknad fastighetsmäklare.
Grandominerad skog på god mark endast sex kilometer från Älmhult. I byn Möllekulla hittar du denna spännande gård som erbjuder boende på lantligt och tätortsnära läge, skogsbruk och jakt. Skogen präglas av gallringsskog med stor potential,
avverkningsmöjligheter och utförd skogsvård. Tillväxten är mycket god. Bra arrondering. Gården omfattar även en bostadsbyggnad med två lägenheter och en ekonomibyggnad i fint skick.

Fastigheterna Möllekulla 1:8 och Möllekulla 1:17 säljes på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Av tingsrätten förordnad god man är advokat Elias Palm.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik "Prospekt m.m." nedan.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Bilder (46)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

På en välskött och trevlig tomt ligger gårdens bostadsbyggnad. Byggnaden omfattar 1,5-plan med källare. Av fastighetstaxeringen framgår boyta 125 kvm, biyta 7 kvm och värdeyta 126 kvm samt 26 standardpoäng. Säljarens bedömda boyta är 160 kvm (nedre plan 90 kvm och övre plan 70 kvm). Byggnaden är idag inredd som två lägenheter, en på vardera planen, med separata ingångar.

Lägenheten på nedre plan omfattar hall, tre rum, badrum och kök. Lägenheten på övre plan omfattar hall, kök, badrum och två rum. Källare som omfattar pannrum, tvättstuga och förvaring. Byggnaden har även förvaring i garderober och kattvindar. Tillgång till balkong och uteplats.

Byggnadskonstruktion har bedömts till trä/timmerstomme, tegelfasad, källare, tak med betongpannor, tvåglas kopplade/isolerglasfönster och ventilation med självdrag.

Uppvärmning genom jordvärme och radiatorer. Eldstäderna (vedspis och kombipanna) har ej nyttjats på senare tid och skorstenen har ej sotats eller provtryckts.

Enskild vattenanläggning. Det finns vattenrening för järnhaltigt vatten installerad.

Enskild avloppsanläggning gemensam med Möllekulla 1:24. Tillståndet för avloppsanläggningen är tidsbegränsat till 2025-06-30. För mer information angående avloppet hänvisas ni till Älmhults kommun.

Bostaden har ej fiber. Fiberkabel finns enligt Säljaren utmed riksväg 120.

Äldre överlåtelsebesiktningsprotokoll finns att tillgå. Besiktningen är utförd 2019-04-23 av OBM-gruppen. För kopia på besiktningen kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Badrummet på nedre plan renoverades under år 2020. Intyg för säker vatteninstallation och våtrumsintyg finns utfärdat. Ny köksfläkt installerad hösten år 2020. I övrigt inga större renoveringar utförda förutom löpande underhåll.

Driftskostnader bostadsbyggnad
Elektricitet, ca 15 000kwh ca 30 000 kr
Sophämtning, ca 3 000 kr
Slamtömning, ca 1 000 kr
Kommunal fastighetsavgift*, ca 5 873 kr
Försäkring**, ca 9 500 kr
Summa, ca 49 373 kr/år

*) 0,75 % x 783 000 SEK (taxeringsvärde avseende bostadsbyggnad och tomtmark).
** Gårdsförsäkring inkl. skogsförsäkring.
Driftskostnader per år (ca-uppgifter) är Säljarens bedömda driftskostnader och grundar sig på uppgifter från tiden då fastigheten var bebodd. Driftskostnaderna för ny ägare och ny användning kan komma att skilja sig betydligt. Byggnaden har stått obebodd sedan sommaren år 2019.

Energideklaration
Energideklaration avseende bostadsbyggnaden utförd 2019-04-26 av OBM-gruppen. För kopia på energideklarationen kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugård i konstruktion trä/betong, tak av eternitpannor och betonggolv. Byggnaden inrymmer sedvanliga utrymmen från äldre tiders jordbruksdrift såsom fd djurstall och foderutrymmen mm. El finns i byggnaden.

Skog och mark

Skogsmark

Skogen på fastigheterna är i en växtlig ålder och erbjuder en investering när tillväxten är som bäst. Den årliga tillväxten är högre än markens långsiktiga produktionsförmåga.

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av SÖDRA, april 2019. Enligt Säljaren har inga åtgärder utförts efter att planen upprättats. SÖDRA har i september 2021 låtit framskriva planen med tillväxten för år 2019, 2020 och 2021. Enligt den framskrivna skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 47,4 ha och dess virkesförråd till ca 8 958 m3sk (medeltal 189 m3sk/ha). Årlig volymtillväxt ca 440 m3sk. Medelboniteten anges till 8,1 m3sk/ha och år vilket ger fastigheten en produktionsförmåga om ca 384 m3sk/år. Trädslagsfördelning är uppskattad till 14 % tall, 66 % gran och 19 % löv. Det finns avverkningsförslag om 5 232 m3sk, varav 3 188 m3sk är föryngringsavverkning och 2 044 m3sk är gallring.
Se vidare bilagt utdrag ur skogsbruksplanen.

Inägomarken uppgår till 1,3 ha enligt skogsbruksplanen och består av mindre områden med öppen mark.

Jakt

Jakträtten disponeras av köparen från och med tillträdesdagen.

Fastigheterna utgör enligt Länsstyrelsen oregistrerade älgjaktsområden.

Fiske

Till fastigheten hör fiskerätt och kräftfiske (andel i samfällt fiske) i del av Helge å. Se punkten ”Samfälligheter m.m.” nedan. Fastigheten innefattas även i Möckelns m.fl. sjöars fiskevårdsområde. Allt fiske disponeras av köparen från och med tillträdesdagen.

Fastigheten har andel i Möllekulla s:2 som är belägen vid Helge å.

Rättsförhållande

Fastighet

ÄLMHULT MÖLLEKULLA 1:8 1:17

Areal

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 33 000 kr
Skogsmark 2 798 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Tomtmark 159 000 kr
Bostadsbyggnader 624 000 kr
Ekonomibyggnader 44 000 kr
Summa: 3 664 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 1 715 200 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Offentlig auktion

2021-10-06
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Jag är intresserad av fastigheten Möllekulla och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning