Mörhult

Hög tillväxt
Areal: 64 ha
Kommun: Vaggeryd
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 300 000 SEK
Anbudsdag: 18/9 2023

Utmed vägen mellan Vaggeryd och Svenarum ligger skogsfastigheten Mörhult 1:38. En välskött fastighet om 64 ha med god bonitet och växtliga skogar. Skogsmarken domineras av yngre skog och av bestånd i åldern 40-49 år – en åldersklass där skogen har hög löpande tillväxt. För hela fastigheten är virkesförrådet bedömt till 10 800 m³sk, och den löpande tillväxten till 518 m³sk/år. Förutom ett produktivt skogsbruk med god avkastning erbjuder fastigheten också goda jaktmöjligheter på sedvanligt vilt.

Kontakta Areal

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Mörhult

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats av Södra i september 2021. Inför försäljningen har skogsbruksplanen skrivits upp med två års tillväxt. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 62,7 ha. Trädslagsfördelning: Tall 36 %, gran 53 % samt löv 11 %. Bonitet 8,8 m³sk/ha. Bedömt virkesförråd
10 800 m³sk.

Skogsmarken är överlag välskött och domineras av yngre och medelålders skog, med viss tyngdpunkt på åldersklassen 40-49 år. Den löpande tillväxten för hela fastigheten är 518 m³sk/år.

Fastigheten berörs ej av Nyckelbiotoper eller områden med Höga naturvärden. Se bifogad skogsbruksplan.

Jakt

Jakträtten på fastigheten är skriftligen upplåten till 2024-06-30.

På fastigheten finns sedvanligt vilt som älg, rådjur, hare, räv och vildsvin.

Rättsförhållande

Fastighet

Vaggeryd Mörhult 1:38

Ägare

Markus Önneby 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 61,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 62,7 ha
Myr/kärr/mosse 1,3 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Summa: 64,4 ha

Taxeringsvärde

Då fastigheten är nybildad saknas aktuellt taxeringsvärde.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Jönköping

Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Alla objekt från Jönköping

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Fastighetsmäklare

Karl Magnusson
Karl Magnusson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 42
070-536 76 25

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier