Morshyttan

Gård med skog och mark i Morshyttan. Jakt i jaktvårdsförening.
Areal: 92 ha
Kommun: Avesta
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 400 000 SEK
Anbudsdag: 27/9 2018
Visning:
22/9 kl 11:00-12:00
Gård med välbehållna bostadsbyggnader och uthus. Mangårdsbyggnad 5 rum o kök. Ca 75 ha skog med virkesförrådet 14 500 m³sk, varav 5 480 m³sk avverkningsbart. 11 ha inägomark. Stödrätter följer fastigheten. Jakt i Rossberga-Morshyttans jaktvårdsförening. Möjlighet till delat anbud där alternativen är en skogsfastighet med 59 ha produktiv skogsmark med 10 660 m³sk och med en medelbonitet på 6,4. En lantgård med bostadshus, ekonomibyggnader, 11 ha jordbruksmark och 16 ha skogsmark med 3 860 m³sk. Bonitet 8,7.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (32)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Trevligt renoverad 1½-planhus på torpargrund med balkong och stor inglasad altan. Timmerstomme, rödmålad stående träpanel. Taket belagt med betongpannor (år 2014). Treglasfönster med särskilt ljudisolering mot järnväg. Vatten via egen borrad brunn. Enskilt avlopp (godkänd anläggning år 2010). Larm via Verisure. Uppvärmning: vattenburet via kulvert från panncentral.

Taxerad Boyta: 160 m². Byggyta: Ca 97 m². Veranda ca 20 m². Uppvuxen trädgård med planteringar och fruktträd.

På nedervåning modernt kök renoverat år 2006. Vardagsrum/sal, kontor, separat wc, grovkök med tvättmaskin. Hall. Utrymme för hydrofon och reningsanläggning för inkommande vatten. Utrymme med varmvattenberedare och torkskåp. På övervåning: 2 sovrum, gästrum, badrum med dusch/wc, hall, stor klädgarderob.

Ekonomibyggnader

Lillstuga

1½-planhus på torpargrund, timmerstomme, stående rödmålad träpanel, plåttak, englasfönster med innanfönster. Förstukvist. Byggyta ca 96 m2. Uppvärmning: Direktverkande el. På nedervåning: kök, sovrum, förråd, trapphus med varmvattenberedare. På övervåning förrådsutrymmen, kallvind.

Ingen Energideklaration utförd, upprättas i samband med överlåtelsebesiktning, alternativt separat före upprättande av köpebrev.

Uthuslänga med vidbyggd hundgård

Byggt i lösvirke, plåttak, gjutet golv. Innehållande värmeisolerat garage med elport, panncentral med vedpanna (vedosol), ackumulatortank på 1800 liter. Förråd/oljebod, snickarbod/verkstad, vidbyggt öppet lider. Loge på övervåning. Byggyta: ca 125 m2.

Ladugårdslänga med vidbyggd gödselplatta

Byggt i lösvirke, tegeltak, uppmurad ladugård. Innehållande äldre ladugård, äldre mjölkrum med indraget vatten o avlopp. Älgslakteri med kylrum, indraget varmt och kallt vatten, Byggt 2011-12. Öppet lider/vedförråd. Höskulle/loge. Byggyta ca 310 m2.

Sädesmagasin/garage/carport

Byggt i lösvirke, timmer, plåttak. Byggyta: ca 50 m2.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Ca 11,1 ha med varierande bördighet. Bidragsrätter följer inägomarken.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 75,2 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 14 528 m³sk, vilket motsvarar ca 193 m³sk/ha.

Av trädslagen har tall 49 % av virkesförrådet medan gran har 32 % och lövträd har 19 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,9 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 508 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Chriser Carlsson i maj 2018.

Fastigheten berörs enligt Se Sverige inte av några planer, bestämmelser, nyckelbiotoper eller Fornlämningar.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Delad försäljning

Möjlighet finns att förvärva fastigheten i tre alternativ:

Alternativ A: Gården med jordbruksmarken 11,1 ha samt 16,2 ha skogsmark med virkesvolymen 3 868 m³sk. Bonitet 8,7. Trädslagsfördelning: Tall 5 %, Gran 41 % och Löv 54 %.

Alternativ B: Skogen norr om den genomgående vägen: 59 ha produktiv skogsmark med volymen 10 660 m³sk. Bonitet: 6,4 Trädslagsblandning: Tall: 66 %, Gran: 28 % och Löv: 6 %. Bestånd 1-27.

Alternativ C: Helheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Rossberga-Morshyttans JVF, med jakt på ca 1 000 ha. Kontaktman Ulf Kronander, Morshyttan, Horndal.

Fiske

Fastigheten har andel i följande fiskesamfälligheter: Avesta Morshyttan FS:7, Avesta Rossberga FS:14 och Avesta Överbo FS:7.

Rättsförhållande

Fastighet

Avesta Morshyttan 9:1, del av

Ägare

Thomas Eriksson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 75,2 ha
Impediment 2,3 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Inägomark 11,1 ha
Övrigmark 2,2 ha
Summa: 91,8 ha

Taxeringsvärde

För mer information se prospekt.

Inteckningar

Penninginteckningar: 6 pantbrev om totalt 1 063 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen. Vid delat förvärv behålls pantbreven av Alternativ A: Gårdsfastigheten.

Förvärvstillstånd

Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för fysisk person och juridisk person. Fastigheterna ligger inom sk glesbygdsområde. Ansökningsavgift 3 700 kr. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. För juridiska personer är avgiften 5.700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Jag är intresserad av fastigheten Morshyttan och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning