Mossebo

Obebyggd skogsmark vid Mossebo. Bra väg, 5 500 m³sk samt jakt och fiske.
Areal: 48 ha
Kommun: Hultsfred
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 150 000 SEK
Anbudsdag: 23/6 2021
Mossebo 1:11 utgör en obebyggd skogsfastighet om totalt 48 ha belägen i anslutning till byn Mossebo, ca 10 km öster om Mörlunda i Hultsfred kommun. Fastigheten består av fyra skiften varav tre lättillgängliga från skogsbilväg. Två av skiftena belägna i anslutning till Mårdsjö samt ett mot Ingegöl. Utöver detta tillkommer andel i samfälld skogsmark, 1/4-del i ca 4 ha. Av arealen utgör ca 46 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om totalt ca 5 500 m³sk. Stor andel ungskog samt gallringsskog med bra tillväxt. Fina, äldre tallskogsbestånd. Trevlig grillplats vid Mårdsjö. Jakträtt och fiskerätt följer.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (28)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Ingen jordbruksmark på fastigheten.

Skogsmark

Lättillgänglig skogsfastighet med bra vägnät, stor andel ungskogar och fina, äldre tallskogar.

På fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan från april 2021 av Areal, Claes Arvidsson.
Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 45,8 ha med ett aktuellt virkesförråd om totalt 5 489 m³sk, motsvarande 120 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 42 %, gran 36 % och löv 22 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,8 m³sk/ha och år och årlig tillväxt är uppskattad till 250 m³sk. Fläckvis finns vissa barkborreskador.

Av virkesförrådet utgör ca 1 650 m³sk skog i huggningsklass S1 och S2.
Arealen ungskog, R2, uppgår till 18,4 ha (40 %) samt arealen gallringsskog, G1, uppgår till 12 ha (26 %).

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Jakt

Jakträtten på fastigheten tillfaller Köparen från den 1 juli 2021. Fastigheten ingår idag i lokalt jaktlag om ca 915 ha. Älgrika trakter samt därutöver rådjur och vildsvin samt viss förekomst av kronhjort. Skogsfågel som tjäder och orre finns också. Befintliga jakttorn tillhör nuvarande nyttjare av jakten och följer ej fastigheten.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i bl.a. Mårdsjö, Tallångsgöl och Ingegöl.

Rättsförhållande

Fastighet

Hultsfred Mossebo 1:11

Ägare

Conny Larsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 47,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 45,8 ha
Myr/kärr/mosse 1,4 ha
Berg/hällmark 0,9 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 48,4 ha

Taxeringsvärde

Aktuellt taxeringsvärde saknas då fastigheten nyligen genomgått en lantmäteriförrättning.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Skogsmästare

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning