Mullsjö

Välarronderad skogsfastighet med 146 ha prod. skogsmark, 13 300 m3sk. Goda jaktmöjligheter.
Areal: 168 ha
Kommun: Nordmaling
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 950 000 SEK
Fastigheten är belägen i Mullsjö ca 4,5 mil från Umeå och 2.7 mil från Nordmaling tätort. Fastigheten består av 5 skiften och har inga bostadsbyggnader. Tillgängligheten är god via bra vägnät. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 168 ha varav 146 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 13 300 m3sk (inkluderat växtsäsong 2020) och medelboniteten beräknas till ca 3,8 m3sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är 60 % tall, 35 % gran och 5 % löv. Fastigheten har bra åldersfördelning med tonvikt på medelålders- och äldre skog. Som ägare till fastigheten har man möjlighet till jakt. Fastigheten har även mantal. Mullsjö bjuder på en levande landsbygd, vacker natur och fina områden för den som uppskattar rekreation och friluftsliv.

Intresseanmälan görs till Fastighetsmäklare Fredrik Norlin, [email protected] / 070-229 60 74, senast 15/10-2020.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Umeå
Kaserngatan 3
903 47   Umeå
Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Bilder (10)

Foto: Areal / Umeå

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Norra Skog, Oktober 2019. Fastigheten består av 5 skiften och har inga bostadsbyggnader. Tillgängligheten är god via bra vägnät. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 168 ha varav 146 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 13 300 m3sk (inkluderat växtsäsong 2020) och medelboniteten beräknas till ca 3,8 m3sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är 60 % tall, 35 % gran och 5 % löv. Fastigheten har bra åldersfördelning med tonvikt på medelålders- och äldre skog.

Naturvärden

Det finns en yta på skifte 1 (avdelning 1) som är benämnt naturvärde, ca 2 ha, inventeringstidpunkt 1996. (Källa: Metria SeSverige)

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper (Källa: Metria SeSverige).

Vägar

Fastigheten har del i vägförening. Kostnaden uppgick till 408 kr föregående år.

Jakt

Fastigheten ingår i dagsläget i Mullsjö VVO. En ny fastighetsägare har möjlighet att ansöka om medlemskap. VVO omfattar ca 3500 ha. Årets tilldelning på älg är 7 vuxna / 7 kalvar. Som jakträttsinnehavare har man möjlighet till såväl hög- som småvilt.

Fiske

I Mullsjö med omnejd finns bra fiskevatten, detta i form av såväl insjöar som strömmande vatten.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol. Den taxerade arealen kan avvika från areal enligt skogsbruksplan.

Rättsförhållande

Fastighet

NORDMALING MULLSJÖ 2:4

Ägare

Berit Grundström 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 162,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 388 000 kr
Skogsimpediment 41 000 kr
Summa: 3 429 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2020-10-15

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Jägmästare

Göran Ek
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-647 01 06

Jag är intresserad av fastigheten Mullsjö och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning