Muodoslompolo

Tallskog vid väg
Areal: 250 ha
Kommun: Pajala
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 375 000 SEK
Anbudsdag: 5/12 2023
Trevlig fastighet med skogsmark om 131,1 ha, 7 639 m³sk . Älgjakt på totalt 3 599 ha.

Fina tallskogar som ligger bra till vid väg! Skogsmarken uppgår till 131,1 hektar och virkesförrådet är uppskattat till 7 639 m³sk där en stor del av virkesförrådet ligger i gallringsskogar och avverkningsbara skogar. Fastigheten erbjuder älgjakt i licensen Muodoslompolo på 3 599 ha totalt.

Kontakta Areal

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Muodoslompolo

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 131,1 ha. Virkesförrådet har uppskattats till 7 639 m³sk och trädslagsfördelningen är 53% tall, 24% gran och 23% löv. Medelboniteten uppgår till 2,3 m³sk/ha. Övervägande andel yngre gallringsskog men även äldre avverkningsbar skog. Skogsbruksplanen upprättades i september 2016 av Harry Niemi, den är sedan uppdaterad och tillväxt har beräknats och lagts till virkesförrådet i november 2023. Det har inte gjorts några fältbesök i samband med uppdateringarna av avdelning 30 på skifte 1 och avdelning 2 på skifte 2.

Inägomark

Det finns 1,3 ha inägomark på fastigheten, som idag är upplåten för bete genom en muntlig överenskommelse.

Jakt

Fastigheten är registrerad i älgjaktslicensen Muodoslompolo som omfattar 3 599 ha totalt.

Ekonomibyggnader

Fastigheten är bebyggd med en rastkoja som är belägen på skifte 2. På skifte 4 inne i byn finns det en timrad lada och ett traktorgarage som tillhör fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Pajala Muodoslompolo 3:4

Ägare

Kristina Niska 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 250,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 131,1 ha
Impediment 113,2 ha
Inägomark 1,3 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 1,5 ha
Vatten 0,5 ha
Summa: 248,1 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är skriven i Pajala kommun sedan 12 månader. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Norrbotten

Södra Smedjegatan 5A
972 35   Luleå
Alla objekt från Norrbotten

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Fastighetsmäklare

Helen Engström
Helen Engström
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-293 11 45

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier