Mysingsborg

Obebyggda skogsskiften sydväst om Ljusdal. Ca 14 000 m³sk. Jakt i VVO.
Areal: 106 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 000 000 SEK
Anbudsdag: 3/12 2021
Försäljningen består av tre områden, två mindre skiften vid Roskölsvallen samt det dominerande som sträcker sig över Mysingsberget. Totalt ca 91 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 14 000 m³sk. Försäljningen är en delförsäljning som uppfyller kravet för fastighetsbildning. Jakt i viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i oktober 2021 av Erik Nyholmer, ERNY Skogstjänst Bollnäs. Arealen produktiv skogsmark är i planen uppmätt till 91,5 ha. Virkesförrådet uppgår till 14 154 m³sk vilket ger ett medelförråd om 155 m³sk/ha. Åldersfördelningen är relativt jämn men med en dominans av skog i åldrar över 70 år. Medelboniteten är skattad till 4,8 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 421 m³sk/år (4,6 m³sk/ha/år). Trädslagsfördelning; 57% tall, 37% gran och 6% löv.

Under planperioden finns avverkningsförslag som uppgår till ca 7 000 m³sk, varav 1 700 m³sk gallring och 5 300 m³sk föryngringsavverkning. Vidare föreslås röjning av 20,1 ha samt underväxtröjning inför gallring om 4,2 ha. Som en följd av utförda och föreslagna föryngringsavverkningar finns markberedning om 20,3 hektar, plantering 17,9 hektar samt återväxtkontroll om 20,3 hektar att utföra under planperioden.

Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Roskölens Viltvårdsområde som omfattar ca 5 100 ha, kontaktperson är Lasse Sjölund, ordförande som nås på telefon 070-345 99 05. Jakten är inte upplåten.

Fiske

Fisket i området administreras av Färila FVO. Se deras hemsida för vidare information, https://www.farilafiske.se/.

Rättsförhållande

Fastighet

del av Ljusdal Hyttebo 3:19

Ägare

Märta Bergqvist 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 91,5 ha
Myr/kärr/mosse 14,5 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Vatten 1,4 ha
Summa: 107,9 ha

Taxeringsvärde

Försäljningen avser del av fastighet varvid inget fastställt taxeringsvärde finns för försäljningsobjektet.

Inteckningar

Inga penninginteckningar medföljer försäljningsobjektet. Inga lån skall tas över av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning