Närsen

Obebyggt skogsområde beläget i de södra delarna av Vansbro kommun intill den vackra sjön Närsens södra strand.
Areal: 15 ha
Kommun: Vansbro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 000 000 SEK
Anbudsdag: 18/11 2020
Ett obebyggt skogsområde beläget i de södra delarna av Vansbro kommun intill den vackra sjön Närsens södra strand. Denna fastighet kan även juridisk person ha möjlighet att förvärva. Marken utgörs av ca 14 hektar produktiv skogsmark med god bonitet och ett bedömt virkesförråd om ca 2 500 m3sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över skogsmarken finns en skogsbruksplan upprättad i januari månad år 2020 av Ove Matsson i Nås. Skogsbruksplanen har därefter tillväxtberäknats med en tillväxtsäsong samt korrigerats för mark som inte ingår i försäljningen. Försäljningsobjektet har ca 14,3 hektar produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om ca 2 541 m³sk, varav ca 1 100 m³sk har huggningsklassen S1-S2, slutavverkningsbar skog. Medelboniteten är fina 6,2 m³sk per ha och år. Tillväxten är beräknad till 99 m³sk per år.

Jakt

Fastigheten ingår inte i någon större sammanslutning.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Fastighetsbildning

Fastigheten berörs av en pågående lantmäteriförrättning där avsikten är att avstycka försäljningsobjektet. Arealer i denna beskrivning är ungefärliga och fastställs i förrättningen. Kostnaden för förrättningen bekostas av säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Vansbro Skansbacken 4:11

Ägare

Skansbackens Kraft Ab 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 14,3 ha
Skogsimpediment 0,6 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Summa: 15,3 ha

Taxeringsvärde

Försäljningen avser del av fastighet. Något värde redovisas därför inte här.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person bosatt i glesbygdsområde inom Vansbro kommun. För övriga krävs förvärvstillstånd. Ansökningsavgift för fysisk och juridisk person är 4 600 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning