Nås

Fastighet i ett skifte om 15,8 hektar med ett virkesförråd på 1 600 m3sk.
Areal: 16 ha
Kommun: Hedemora
Objektstyp: Skog
Prisidé: 900 000 SEK
15,8 ha skogsmark i ett skifte. Totalt ca 1 600 m3sk, varav 890 m3sk slutavverkningsmogen. Tallandel ca 80%. Fastigheten har del i Hedemora-Husby FVOF med möjlighet till kräftfiske i Dalälven inom Nås skifteslag. Jakt för närvarande i Erik-Matsbo-Däljebäckens jaktklubb med jakt på ca 800 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (18)

Foto: Kenneth Skovshoved

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 15,8 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1 599 m3sk, vilket motsvarar ca 101 m3sk/ha. Av trädslagen har tall 79 % av virkesförrådet medan gran har 17 % och lövträd har 4%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 4,6 m3sk per hektar och den årliga löpande tillväxten uppskattas vid planens upprättande till ca 45 m3sk/år. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Christer Carlsson, Svensk skogsservice december 2019.

Jakt

Ingår i Erik-Matsbo-Däljebäcken jaktklubb med jakt på ca 800 ha.
Kontaktperson: Jaktledare John Eriksson, Nås 245, Hedemora. Tel: 070-373 43 65

Byggnad

I avdelning 11 finns en enklare jaktstuga om ca 15 kvm och i anslutning till denna ett utedass.

Fiske

Ingår i Husby-Hedemora FVOF: Markägare löser markägarkort utan kostnad. Markägare har rätt till kräftfiske inom Nås Skifteslag.

Rättsförhållande

Fastighet

Hedemora Nås 40:1

Ägare

Håkan Matsson 1/4
Stig Matsson 1/2
Birgitta Matsson 1/4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 16,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 15,8 ha
Summa: 15,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Summa: 420000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning