Näs

Budgivning pågår!
Samlad åker och skog med byggnation efter den allmänna vägen.
Areal: 75 ha
Kommun: Mellerud
Objektstyp: Gård
Prisidé: 8 500 000 SEK
Anbudsdag: 22/11 2021

Budgivning

Högsta bud 6 800 000 SEK
Gård vid Vänern som ligger sydost om Mellerud med mark som går ner till Näs sannar. Gården omfattar ca 45 ha skog och 26 ha åker samt bostadshus och ekonomibyggnader som behöver en vårdande hand.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (19)

Foto: Åke Carlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset ligger i en lummig trädgård i anslutning till allmän väg. Bostadsbyggnad om en 1 ½-plan är byggt 1975 och har en byggarea om ca 200 m2. På nedervåning finns två lägenheter om två rum och kök med badrum samt tre rum och kök med badrum, tvättstuga samt separat pannrum. Inredningsbar vind.
Huset har en stomme av trä med träfasad med stående lockläckt samt kvarto på taket. Tvåglasfönster. Vatten genom egen brunn samt avlopp till trekammarbrunn. Vattenburen värme med ved/elpanna. I anslutning till tomten ligger både vattenledning för Grindstads vatten och fiberledning från Dalnet. Det finns ett åläggande att åtgärda avloppet för bostadshuset.

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre träbyggnad med träpanel under plåttak. Byggarea ca 380 m2. Gjutet golv.

Vagnslider

Äldre träbyggnad på andra sidan vägen, byggd i trä med träpanel under plåt/eternittak. Byggarea ca 175 m2.

Maskinhall

Maskinhallen är från 1990-talet och är byggd i trä med plåtpanel på väg och tak. Gjutet golv.

Magasin

Äldre träbyggnad under tegeltak om ca 15 m2.

Skog och mark

Åker- och betesmark

26,5 ha åkermark som ligger samlat med varierad jord från sandigt, ler till mossjord. Marken är till större delen systemtäckdikad. Marken är tillgänglig från tillträdet . Gårdsstödsrätter följer fastigheten.

Skogsmark

Skogen omfattar ca 46 ha och utgörs av skog i alla åldrar med tyngdpunkt på 35 åriga skogar. Volymen enligt nyupprättad skogsbruksplan är bedömd till ca 6 500 skogskubikmeter med lika delar gran, tall och löv. Medelboniteten är bedömd till 5,8 och den löpande tillväxten till ca 250 m3sk/år. I dagsläget finns ca 3 800 m3sk som klassas i slutavverkningsbara åldrar. För mer info se bifogad skogsbruksplan.

Jakt

På markerna finns möjligheter till jakt på småvilt samt älg. Jakten är tillgänglig från tillträdet.

Vägar

Fastigheten ligger i anslutning till allmän väg samt har egna markvägar.

Rättsförhållande

Fastighet

Mellerud Näs 1:2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 45,6 ha
Myr/kärr/mosse 0,8 ha
Åkermark 26,8 ha
Övrigmark 1,6 ha
Summa: 74,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 2 302 000 kr
Skogsmark 2 530 000 kr
Skogsimpediment 16 000 kr
Tomtmark 90 000 kr
Ekonomibyggnader 407 000 kr
Bostadsbyggnader 747 000 kr
Summa: 6 092 000 kr

Inteckningar

Det finns ett pantbrev om 1 600 000 kr, inga lån följer fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Jag är intresserad av fastigheten Näs och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning