Näsberget

Skog om 26 hektar. Äldre byggnadsbestånd.
Areal: 26 ha
Kommun: Vansbro
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 1 000 000 SEK
Anbudsdag: 31/8 2018
Skog i Näsberget om 26 hektar med ett virkesförråd om ca 3 500 m³sk. Skiftet ligger i en södersluttning och har väg in på skiftet. Till fastigheten hör ett gårdsskifte i Skålö by med ekonomibyggnader och ett före detta bostadshus.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (18)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Byggnad med stort renoverings och reparationsbehov. Vatten och avlopp saknas liksom el. Byggnaden är uppförd med stomme, bjälklag och fasad av trä på en grund av natursten. Takbeklädnad av tegel. Byggnadsår är okänt.

På nedre botten finns hall, kök samt ett rum. På övre botten finns hall samt två rum.

Energideklaration kommer inte att upprättas.

Ekonomibyggnader

Uthus

På gården finns ett flertal ekonomibyggnader samtliga uppförda i trä och i varierande storlek.

Skog och mark

Åker- och betesmark

På gårdsskiftet och i dess anslutning finns en mindre areal åker/betesmark, ca 0,4 ha.

Skogsmark

All skogsmark är samlat i ett skifte, beläget i Näsberget. En skogsbilväg leder in till området. Över skogsmarken finns en skogsbruksplan upprättad av Mellanskog i april år 2015. Skogsbruksplanen har därefter tillväxtberäknats av Mellanskog fram till 2018-04. Enligt skogsbruksplanen finns 25,5 ha produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om 3 562 m³sk vilket ger ett medeltal om 140 m³sk per ha. Medelboniteten beräknas till 5,4 m³sk per ha och år. Tillväxten uppskattas till ca 200 m³sk per år för närvarande.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Dala-Järna västra JVF.

Rättsförhållande

Fastighet

Vansbro Skålö 41:14

Ägare

Henrik Stornils 1/180
Eljans Nils-Erik Nilsson 5/24
Gunvor Margareta Stornils 1/36
Eljans Per-Anders Nilsson 1/24
Margit Signe Stornils Olsson 1/36
Gunhild Eriksson 1/4
Rose-Marie Stornils 1/45
Erik Rune Stornils 1/36
Karin Linnea Stornils Jacobsen 1/36
Zakris Nils Hilmer Eriksson 1/4
Anders Martin Stornils 1/36
Birgit Anita Porsch 1/36
Annette Stornils Hellberg 1/36
Johan Stornils 1/36
Erikssons Dödsbo, Zakris Nils Hilmer 1/4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 26,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 25,5 ha
Myr/kärr/mosse 0,4 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 26,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 476 000 kr
Skogsimpediment 1 000 kr
Tomtmark 46 000 kr
Ekonomibyggnader 26 000 kr
Summa: 549 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person bosatt i Vansbro kommun sedan 12 månader. För övriga krävs länsstyrelsens förvärvstillstånd, ansökan görs efter att köpekontrakt undertecknats, ansökningsavgiften är 3 700 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Näsberget och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning