Näsbyn

Skogsskifte i Näsbyn
Areal: 27 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 150 000 SEK
Anbudsdag: 15/8 2022
Lättillgängligt skogsskifte om ca 27 ha sydöst om Delsbo.

Obebyggd skogsmark belägen ca 15 km sydöst om Delsbo i Hudiksvalls kommun. Försäljningsobjektets areal produktiv skogsmark uppgår till ca 26 ha med ett virkesförråd om ca 1 500 m³sk. Vägnätet erbjuder god åtkomst till försäljningsobjektets olika delar. Jakt i Bobygdens västra jaktklubb omfattande ca 2 000 ha.

Göran Persson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Näsbyn

Göran Persson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Foto: Jonas Persson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad i januari 2021 av Jonas Persson, Areal Ljusdal. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 26,3 ha med ett aktuellt virkesförråd om totalt 1 585 m³sk, motsvarande 60 m³sk/ha. Medelboniteten är skattad till 5,3 m³sk/ha och år och årlig tillväxt uppgår för närvarande till 115 m³sk. Trädslagsfördelningen utgörs av 30 % tall, 41 % gran och 29 % löv. Avdelning 11, 20 och 24 har fältbesökts samt uppdaterats i planen i maj 2022. Fältbesöket samt uppdateringarna är gjorda av Malin Strand, Areal Ljusdal.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Svartvallens jaktlag om ca 2 300 ha. Kontaktperson är Lars Nyman, jaktledare. Telefon: 076-803 83 34.

Fiske

Fisket i området administreras av Dellenbygdens fiskevårdsområde. För ytterligare information se: https://dellenbygdens-fvo.se/.

Fastighetsbildning

Då området är del av en större fastighet måste lantmäteriförrättning ske. Området måste fastighetsregleras till fastighet som ägs av köparen. Köparen bekostar fastighetsbildningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Näsbyn 1:2, del av

Ägare

Hans Erik Engelbrekts 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 26,3 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Myr/kärr/mosse 0,3 ha
Summa: 27,2 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde saknas då försäljningsobjektet utgör del av fastighet.

Inteckningar

Det finns en inteckning om 2 894 000 kr uttagen i fastigheten. Inga lån ska tas över av köparen. Inteckningen följer ej med i försäljningen av skogsskiftet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som varit folkbokförd i Delsbo det senaste året. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Mäklarassistent

Malin Strand
Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier